Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


15.11.2004   Green/EFA iebilst pret sešiem komisāru amatu kandidātiem

 

 

Apspriežot Barozo piedāvātās komisijas sastāvu Zaļo/Eiropas brīvās alianses grupai (Green/EFA)  bija iebildumi pret sekojošiem Barozo “pirmās” komisijas ministriem:

 

 

          Komisijas prezidenta nozīmētais ministrs Butiljones kungs, kura personīgie uzskati padara par mazticamu to, ka viņš realizēs kādu pozitīvu iniciatīvu dzimumu līdztiesības, migrācijas vai bēgļu politikas sfērās ir nepieņemams kā komisārs it sevišķi kā tieslietu komisārs vai Komisijas viceprezidents.

           Kovāča kungam, kas ir nozīmēts par Enerģētikas ministru ir jāpiedāvā cits ministra portfelis, jo noklausīšanās parādīja viņa pārsteidzošo zināšanu un politiskās orientācijas trūkumu enerģētikas sfērā. Tāpat jāatzīmē, ka viņa sniegtās atbildes bija ļoti vispārīgas un vairāk atbilda diplomātiskam stilam, kas izraisa šaubas par viņa spēju tikt galā ar konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem, kas vērsti uz nākotnei drošu enerģētisko politiku un ir pret vakardienas tehnoloģiju atgriešanos aizstāvošajiem lobijiem.

          uzstāj uz to, ka ministra portfelis jāmaina Boelas kundzei, kas nozīmēta uz Lauksaimniecības ministra amatu. Pārrunu laikā viņas atbildes bija nekonsekventas un viņa nespēja pārliecināt lauksaimniecības komitejas vairākumu par savu spēju efektīvi aizstāvēt vispārējo Lauksaimniecības politiku gan Komisijā, gan Padomē, gan tādās starptautiskajās organizācijās kā PTO. Jāatzīmē, ka viņas pozīciju vājināja tas, ka informāciju par viņas personīgo interesi saistībā ar šo portfeli viņa atklāja ļoti vēlu, tādējādi varētu kritizēt arī vēlēšanās trūkumu veidot atklātu dialogu ar Eiropas Parlamentu.

          nepiekrīt, ka Dimas kungam tiek piešķirts Vides ministra portfelis, tāpēc, ka viņš vāji orientējas fundamentālos jautājumos, kas ir saistīti ar ES vides politiku un nespēja pārliecināt par savu motivāciju un spējām sekmēt ilgtspējīgu Eiropu, konkrēti attiecībā uz stratēģijām, kas saistītas ar nākotnes klimata politiku un aizsardzību no bioloģiskajām diversijām.

          uzstāj, ka portfelis ir jāmaina Kroes kundzei, kas nozīmēta uz Konkurences komisāra amatu. Viņa bija prezidente vai valdes locekle vairāk kā 20 dažāda profila kompānijās, tajā skaitā valstīs, kuras viņa kā Konkurences komisārs uzraudzīs lietās, kurās varētu būt iesaistītas arī dažas no viņas “vecajām”, pavisam nesen pamestajām kompānijām. Te ir skaidri saskatāms interešu konflikts un tas var būt par pamatu pret Komisiju vērstām prasībām Eiropas tiesā no šo kompāniju konkurentu puses.

          pieprasa lai portfelis tiktu mainīts Ūdres kundzei, kas nozīmēta uz Nodokļu komisāra posteni. Viņa bija nepārliecinoša gan no profesionālā viedokļa, gan tāpēc, ka nespēja formulēt jebkādu politisku stratēģiju, kas vērsta un nodokļu harmonizāciju Eiropas Savienībā un cīņu pret postošo nodokļu konkurenci. Tāpat tiek gaidīta atbilstoša atbilde no Barozo kunga uz Ekonomiskās komitejas vēstuli par nelikumībām I.Ūdres politiskās partijas finansēšanā un viņa iespējamo personīgo saistību ar to.

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124