Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


30.11.2004   Komisija ignorē Konkurences padomes vēstuli Šodien LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija noignorēja Konkurences padomes vēstuli, kurā tika ieteikts neieviest vienoto tarifu pārvadājumiem ar taksometru. Komisija, kurā nebija pat kvoruma vienkārši atteicās izskatīt jebkādu iespēju mainīt vai paspriest situāciju. Jāatzīmē, ka šāda rīcība komisijas vadībai ir visai raksturīga. Zemāk pilns komisijas vadītājam adresētās vēstules teksts.

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Saeimas

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās

politikas komisijas priekšsēdētājam

Dz. Jaundžeikara  kungam

Par likumprojektu"Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

reģ.nr.836

Saskaņā ar Konkurences likuma 7.panta (2) daļu Konkurences padome ir iepazinusies ar Saeimā izskatāmo likumprojektu "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" reģ, nr.836 un, vērtējot attiecīgā likumprojekta 13 pantu (Autopārvadājumu likuma 39.panta 5.daļa) no konkurences aizsardzības un attīstības viedokļa, uzskata, ka likumprojektā paredzētā vienotā tarifa noteikšana par pārvadājumiem ar taksometru ir nepamatota un neatbilstoša tirgus situācijai taksometru pakalpojumu tirgū.

Taksometru pakalpojumi tiek sniegti konkurējošā vidē un tirgū darbojas liels pakalpojumu sniedzēju skaits, kas konkurē piedāvājot patērētājiem plašu pakalpojumu klāstu. Turklāt galvenais konkurences elements līdzīgi kā citās nozarēs ir pakalpojuma cena. Brīva tirgu cenu konkurence ir instruments, kas nodrošina efektīvāko sabiedrības resursu izmantošanu, attur uzņēmumus no iespējas gūt monopolpeļņu un nodrošina iespēju patērētājiem saņemt konkurējošu pakalpojumu klāstu par katram indivīdam visatbilstošāko cenu.

Vienotā tarifa noteikšana nebūtu saistāma ar pakalpojuma kvalitātes standartu, nodrošināšanu, jo tehniskās un citas prasības attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu (pakalpojuma cenas paziņošana, norēķinu kārtība, taksometru aprīkojums, vadītāju kvalifikācijas prasības u.c.) pēc šā likuma deleģējuma ir noteiktas ar 09.11.1999. Ministru kabineta noteikumiem nr. 378 „ Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem" un ir vienādi izpildāmas visiem taksometru pārvadājumu tirgus dalībniekiem. Tieši šo noteikumu ievērošanas kontrole no pašvaldību institūciju puses nodrošinātu patērētāju tiesību

ievērošanu, kas publiski tika izvirzīts, ka viens no taksometru pakalpojuma tirgus problēmjautājumiem.

Ieviešot piedāvāto vienotā tarifa noteikšanas mehānismu būtu apšaubāma iespēja pašvaldībām objektīvi noteikt pārvadājumu tarifu, kas būtu tuvināts pakalpojumu sniegšanas izmaksām dažādiem šā tirgus dalībniekiem, nodrošinot arī saprātīgu kapitāla rentabilitāti uzņēmumiem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanai Latvijā ir noteikta vienota kārtība, kas ir noteikta normatīvo aktu kopumā un kuras piemērošana ir pietiekami komplicēta. Turklāt regulēšanai ir pakļauti pakalpojumi, kuru saņemšana konkurējošā tirgū ir ierobežota ar tehnoloģiskiem, apjoma un vēsturiskiem apstākļiem. Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem nebūtu uzskatami par šādiem atbilstoši regulējamiem sabiedriskajiem pakalpojumiem.

Vienotā tarifa noteikšana nenovēršami novedis pie pakalpojuma cenas pieauguma salīdzinot ar situāciju tirgū, kad cenas ir pakļautas konkurences spiedienam. Tāpēc ņemot vērā, ka arī Satiksmes ministrija ir piedāvājusi saglabāt esošo maksimālā tarifa noteikšanu taksometru sniegtajiem pakalpojumiem, kas būtu samērīgs komercdarbības ierobežojums un neizslēgtu cenu konkurenci taksometru pakalpojumu tirgū, lūdzam atkārtoti komisijas sēdē izskatīt šo jautājumu, pieaicinot arī Konkurences padomi sēdē izteikt viedokli par konkurences apstākļiem taksometru pakalpojumu tirgu un riskiem saistībā ar vienotā tarifa noteikšanu.

Cieņā,

priekšsēdētājs   P.Vilks

 

  

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124