Galvenā lapa - Arhīvs - 2004


16.12.2004   Par mazākumtautību skolu audzēkņu konkurētspējuiestājoties Latvijas augstskolās

Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrei

I.Druvietes kundzei 

2004. gada 15.decembrī                 

Rīgā

 

Par mazākumtautību skolu audzēkņu konkurētspēju

iestājoties Latvijas augstskolās

 

Viens no svarīgākajiem argumentiem, kurš tika minēts, pārejot uz valsts valodu kā apmācības valodu valsts un pašvaldību vidējās izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas, bija izglītības turpināšana valsts finansētajās augstākās izglītības iestādēs, kur izglītības ieguves valoda ir valsts valodā.

 

Konkrēti oficiālajā materiālā “Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par mazākumtautību izglītības aktualitātēm” (http://www.izm.gov.lv/default.aspx?tabID=7&lang+1&id=409) tiek apgalvots sekojošais: ”Kopš 1999.gada 1.septembra augstākās izglītības ieguve valsts augstākajās izglītības iestādēs ir valsts valodā. Tādējādi ir pamatota rīcība mazākumtautību 10.klases skolēniem nodrošināt iespēju daļu mācību priekšmetu apguvi valsts valodā. Tas garantē vidusskolas absolventam veiksmīgas turpmākās izglītības ieguves iespējas Latvijā.”

 

Šāda argumentācija, pamatojot pāreju uz valsts valodu kā apmācības valodu, skanēja arī no dažāda ranga amatpersonām. Tajā pat laikā nepastāv oficiāla statistika, kura apliecinātu mazākumtautību skolu absolventu zemo konkurētspēju salīdzinājumā ar latviešu skolu absolventiem, iestājoties valsts finansētajās augstākās izglītības iestādēs.

 

Sakarā ar augstākminēto lūdzu Jūs atbildēt uz šādiem jautājumiem:

 

1. Vai Jūs varat uzrādīt salīdzinošus datus par latviešu un mazākumtautību skolu absolventu rezultātiem iestāšanās eksāmenos valsts finansētajās augstākās izglītības iestādēs, kas varētu apstiprināt vai apgāzt minēto secinājumu par mazākumtautību skolu absolventu zemo konkurētspēju, tajā skaitā pirms un pēc 1999.gada 1.septembra?

 

2. Uzrādiet augstākās izglītības iestāžu studentu - mazākumtautību un latviešu skolu absolventu - skaitliskās attiecības dinamiku laika posmā no 1999.gada 1.septembra līdz 2004. gadam?

 

3. Kādai, Jūsuprāt, jābūt valodu lietošanas proporcijai vidusskolās un pamatskolās, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas, lai pilnībā novērstu šo skolu absolventu zemo konkurētspēju, iestājoties augstākās izglītības iestādēs?

 

 

 

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

J.Pliners

J.Sokolovskis

A.Aleksejevs

V.Buzajevs

N.Kabanovs

A.Tolmačovs

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124