Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


20.09.2007   PCTVL priekšlikumu likumprojektаm "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” apspriešana

 

V. Buzajevs.

Cienījamais Prezidij! Cienījamās dāmas un kungi!

 

PCTVL frakcijas priekšlikuma būtība ir nedaudz paplašināt to ārvalstnieku kategoriju, kuriem tiek izmaksāti sociālie pabalsti. Pašreiz pabalstus izmaksā tikai personām, kurām ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja. Mēs piedāvājām maksāt pabalstus arī personām ar termiņuzturēšanās atļauju gadījumā, ja viņu uzturēšanās atļaujas termiņš ir ne mazāks par vienu gadu.

Uzreiz atzīmēšu, ka Labklājības ministrija savā slēdzienā, kas datēts vēl ar 14. aprīli, atbalstīja šo PCTVL priekšlikumu. Tiesa, ar atrunām, ka nav precīzi zināms šo personu skaits un tādēļ nevar aprēķināt tā „roba” apmērus, kurus šis priekšlikums izdarīs valsts budžetā. Atliek vienīgi minēt, kādu apsvērumu vadīta Atbildīgās komisijas vadība noslēpa šo dokumentu no sabiedrības un Saeimas deputātiem, un mani iepazīstināja ar šo dokumentu tikai 12. septembra komisijas sēdē. Nav zināms arī, ko īsti darīja ministrija šo piecu mēnešu laikā, kas pagājuši kopš slēdziena izdarīšanas brīža. Pirms sēdes es 15 minūšu laikā sameklēju nepieciešamos datus Iekšlietu ministrijas mājas lapā. Tad, lūk, šo personu skaits ir apmēram 3000 cilvēku, kas ir gandrīz desmit reizes mazāk par to ārvalstnieku skaitu ar pastāvīgo uzturēšanās atļauju, kuriem jau šobrīd ir tiesības saņemt pabalstu. Ņemot vērā visu to personu skaitu, kuriem ir tiesības uz pabalstu, izdevumu palielināšanās attiecīgajā budžeta sadalē nepārsniegs 0,15 procentus, ko pat nav iespējams manīt. Protams, ka visi šie aprēķini tika izklāstīti komisijā.

Saeimas atbildīgās komisijas priekšsēdētāja uzdeva Labklājības ministrijas pārstāvei bargu jautājumu: Kā Jūs uzdrošinājāties atbalstīt PCTVL priekšlikumu?! Uz ko saņēma no ministrijas pārstāves atbildi, ka šis lēmums ir motivēts ar to, ka mums ir jāpilda savas saistības, kuras mēs uzņēmāmies, ratificēdami Sociālo Hartu.

Es pats vēl piebildu, ka personas ar termiņuzturēšanās atļauju uz termiņu ne mazāku par vienu gadu, tie pārsvarā ir Latvijas nodokļu maksātāju paši tuvākie radinieki, kuri uzturas Latvijā ar mērķi panākt ģimeņu atkalapvienošanos.

Uzsvēršu, ka sēdē netika izvirzīts kaut viens vienīgais arguments pret mūsu priekšlikumu. Toties komisijas priekšsēdētāja ieviesa priekš manis kaut kādu speciālu trīs minūšu reglamentu, acīmredzami sagaidīdama, ka es varu piedāvāt izkārt sarkano karogu virs Okupācijas muzeja.

Lai tad komisijas locekļi, kuri balsoja pret šo priekšlikumu, kāpj tribīnē un izklāsta savus argumentus! Jo klusais balsojums „pret” pavisam pamatotu un, starp citu, finanšu ziņā pašu lētāko mūsu frakcijas priekšlikumu no visiem tiem, kuri ir iekļauti tabulā, var radīt nepamatotu priekšstatu, ka Saeimas pozīcijas deputāti savā rīcībā vadās vienīgi no rasistiskiem apsvērumiem.

It kā Saeima būtu nevis Latvijas, bet gan latviešu parlaments! Bet krievu deputāti lai dodas ar saviem priekšlikumiem tieši pie prezidenta Putina.

Tomēr aicinu pozīcijas deputātus balsot „par”.

 

M. Mitrofanovs

Cienījamais Prezidij! Cienījamās dāmas un kungi!

 

PCTVL priekšlikums piesaistīt sociālā pabalsta apmēru iztikas minimumam paredz pāriet uz principiāli jaunu valsts budžeta izstrādes modeli, kas raksturīgs sociāli orientētām valstīm — no sākuma tiek izlemts jautājums par sociāli neaizsargāto sabiedrības slāņu izdzīvošanu un risināta demogrāfiskā problēma un tikai pēc tam tiek realizētas pārējās budžeta prioritātes. Lai nepārtraukta cenu kāpuma apstākļos nodrošinātu sociāli visneaizsargātākos iedzīvotāju slāņus, ir nepieciešams pastāvīgi palielināt sociālo pabalstu apmērus.

Patreizējā momentā pabalstu apmērs tiek noteikts ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu, balstoties uz budžeta iespējām. Pie tam, jautājums par pabalstu apmēru tiek izlemts pēc pārpalikuma principa, kad ir apmierinātas Aizsardzības ministrijas prasības un piešķirti līdzekļi pompozo projektu realizācijai.

Tā rezultātā pabalstu apmēri  tiek noteikti manāmi zemāki par iztikas minimumu, un tas savukārt Latvijas kritiskās demogrāfiskās situācijas apstākļos nebūt neveicina mirstības samazināšanos un dzimstības pieaugumu.

Lai pārtrauktu šo kaitīgo praksi, ir nepieciešams saistīt sociālo pabalstu apmēru ar objektīviem cenu kāpuma kritērijiem, konkrēti — sociālā pabalsta apmērs nav mazāks par iztikas minimumu. Attiecīgi tika indeksētas ari minimālas vecuma pensijas, kas šobrīd ir krietni mazāk par iztikas minimumu.

Dāmas un kungi! Es gribētu atgādināt, ka tas ir viens no svarīgākiem Latvijas Pensionāru federācijas pieprasījumiem valdībai.

Ģimenes pabalsta apmēru un bērna dzimšanas pabalsta apmēru tiek piedāvāts piesaistīt sociālā pabalsta apmēram, tādā veidā labvēlīgi iespaidojot dzimstības palielināšanos.

Bet budžeta izdevumu daļu plānot tikai pēc tam, kad tiks apmierinātas visneaizsargātāko iedzīvotāju slāņu elementāras izdzīvošanas prasības.

PCTVL priekšlikums krasi palielināt visu pamatpabalstu apmērus nebūt nav avantūra. Līdzekli budžetā taču ir. Un iet runa tikai par šo līdzekļu pareizu izlietošanu. Turklāt mūsu priekšlikums paredz pārejas periodu pusotra gada garumā.

Aicinu atbalstīt PCTVL piedāvājumu, kurš noteikti ir daudz labāks, nekā nemākulīgie Ministru kabineta inflācijas apkarošanas plāni.

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124