Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


12.10.2007   PCTVL deputātu runas, aizstāvot savus grozījumus likumā "Par valsts noslēpumu"

J. Pliners

 

Cienījamais Prezidij! Godātie deputāti! Spēkā esošā likuma redakcijā ierobežojumi pieejai slēgtajai informācijai tiek formulēti mūsuprāt nepamatoti strikti. Viss tikai pilsoņiem un punkts. Tomēr pastāv visai atšķirīgi informācijas aizklātības līmeņi: sevišķi slepena, slepena un konfidenciāla informācija.

PСTVL uzskata, ka aizliegums pielaist ap 400 000 valsts likumpaklausīgus iedzīvotājus konfidenciālai informācijai, par pamatu ņemot vienīgi šo cilvēku tiesisko statusu, ir nesamērīgs, nepamatoti strikts, neatbilst vispārpieņemtajām demokrātiskajām normām un būtiski bremzē valsts attīstību. 

Attiecīgi PCTVL piedāvā sekojošu pielaides gradāciju: Latvijas Republikā pastāvīgo uzturēšanās atļauju saņēmušai personai – pieeja konfidenciālajai informācijai, Latvijas nepilsoņiem – pieeja slepenai informācijai un tikai Latvijas pilsoņiem – pieeja sevišķi slepenai informācijai.

Aizliegums izsniegt nepilsoņiem pielaidi valsts noslēpumam, ir universāls un tā rezultātā nav iespējams iepriekš paredzēt, ar kuru no veselas virknes nodarbošanās veidiem būs aizliegts nodarboties, jo tas atkarājas no tā, kas tieši tiek pasludināts par slēgto informāciju. Ieviešot spēkā šo likumu, aizstāvība līdz 1998. gadam bija paredzēta vienīgi tiem pilsoņiem, tiem nepilsoņiem, kuri strādāja policijā. 1997. gada 10. aprīļa pārejas noteikumu grozījumos likumā „Par policiju” 3. punkts uz gadu deva pagarinājumu nepilsoņiem, lai viņi varētu iziet naturalizācijas procedūru. Pārējie diemžēl tika bez nožēlas atlaisti no darba.

Dāmas un kungi! Ja par pamatu ņem tēzi, ka nepilsoņi ir nelegāli imigranti, kuri padomju laikos ieceļoja Latvijā, kā arī šo imigrantu pēcteči, tad atliek vien nožēlot par to, ka 51 atšķirība no 131, kas tika ievestas pēdējo 16 gadu laikā, tika atceltas vai kļuva par spēkā neesošām. Un spēkā palika tikai 80 atšķirības starp pilsoņu un nepilsoņu tiesībām.

Ja par pamatu ņem 1990. gada 4. maija Latvijas Republikas Augstākās Рadomes pieņemtās deklarācijas „Par Latvijas Republikas neаtkarības atjaunošanu” 8. pantu, 

bet konkrēti, kas tur bija rakstīts citēju: „garantēt Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības, kā arī politiskās brīvības, kuras atbild vispār atzītām starptautiskām cilvēktiesību normām. Tas pilnā mērā attiecināms un tiem PSRS pilsoņiem, kas izteiks vēlēšanos dzīvot Latvijā, nepieņemot tās pilsonību”. Citāta beigas. Ja par pamatu ņem šo neatkarības deklarāciju, tad nekavējoties būtu jāatceļ visi ierobežojumi, tai skaitā arī pašreiz apspriežamais.

Godātie deputāti! Patlaban pateicoties tieslietu ministra un viņa partijas uzstājīgai un „cītīgai” darbībai, gandrīz pilnībā ir apstādināts naturalizācijas process. Latvijā nepilsoņu statuss ir aptuveni deviņpadsmit tūkstošiem bērnu, kuri ir dzimuši jau pēc neatkarības pasludināšanas un kuri joprojām paliek par nepilsoņiem. Tādos tempos, kādi ir tagad, mēs turpināsim naturalizēt nepilsoņu vēl divus simtus gadu. Vai arī divus simtus gadu turpināsim šo cilvēku diskrimināciju? Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.

 

 

V. Buzajevs

 

Cienījamais Prezidij! Dāmas un kungi! Man ir iespēja, apspriežot šo priekšlikumu, atbildēt Dobeļa kungam un raksturot viņa un mūsu drošībnieku profesionalitāti. Uzmanīgi palasiet spēkā esošā likuma „Par valsts noslēpumu” tekstu, tieši 9. panta trešās daļas 4. punktā, kurā arī tiek piedāvāts izdarīt grozījumu!

Apspriežamais punkts ir domāts, lai nepielaistu valsts noslēpumam ārvalstu specdienestu aģentus, kuri tieši arī tikai uzzina šo noslēpumu. Patiesi, gan atklātiem, gan neatklātiem ārvalstu specdienestu aģentiem pielaide noslēpumam ir liegta. Bet ne jau visiem, bet tikai tiem aģentiem, kuri Latvijas teritorijā nepārstāv NATO valstis. Derētu arī atzīmēt, ka pielaide valsts noslēpumam ir pieejama tikai Latvijas pilsoņiem. Kopumā tas nozīmē, ka, piemēram, ja amerikāņu CIP vai britu MI6 ir savervējuši kādu Latvijas pilsoni, tad pieeju valsts noslēpumam viņš nezaudē, var pat strādāt par Satversmes aizsardzības biroja priekšnieku. Lūk jums absolūti unikālas valsts absolūti unikāla likumdošana! Jo šī valsts stimulē savus pilsoņus vervēties par spiegiem un gan vairumā, gan mazumtirdzniecībā tirgoties ar slepenu informāciju.

No kā tad mēs aizstāvam valsts noslēpumu? Pareizi – no sen neeksistējošu valstu PSRS un Latvijas PSR aģentiem, jo Latvijas Republikas iekšējā likumdošanā ir tik daudz reižu minēts vārds „PSRS”, ka šai ziņā mūsu valsts ir kļuvusi par nepārspētu pasaules čempioni.

PCTVL frakcija atgādina Saeimas vairākuma deputātiem par tādu jēdzienu kā noilguma termiņš. Īpaši smagiem noziegumiem pie mums tas sastāda 15 gadus.

Dāmas un kungi! Pirms 15 gadiem bija 1992. gads un nekāda Latvijas PSR vairs neeksistēja! Acīmredzami bijušai Padomju Savienības republikai vēl joprojām rādās nostalģiski sapņi tiem, kuri ir šī nejēdzīgā aizlieguma saglabāšanas piekritēji. Droši vien viņi vēl nav piemirsuši, kādā no skapīša plauktiņiem viņi katram gadījumam glabā kompartijas biedra kartes.

PCTVL priekšlikums ir ļoti vienkāršs: aizliegt pieeju valsts noslēpumiem visiem specdienestu aģentiem, ieskaitot arī CIP. Tajā gadījumā, kopš momenta, kad cilvēks ir pārstājis strādāt šā dienesta labā, ir pagājis mazāk nekā 15 gadu.

Aicinu atbalstīt.

 

Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par – 14, pret – 68.

 

4. priekšlikums – deputāta Buzajeva priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.

 

 

V. Buhvalovs

 

Cienījamie kolēģi! Apspriežamais priekšlikums attiecas uz to likuma „Par valsts noslēpumu” pantu, ar kuru, izejot no politiskiem motīviem, tiek ierobežota pieeja valsts noslēpumam. Kādas gan tik organizācijas nav minētas šajā pantā! Tās ir gan PSKP un LKP, gan Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālā fronte, gan Darba kolektīvu apvienotā padome un kara un darba veterānu organizācija. Nav piemirsta par Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteja.

Sastādīts jaunais aizlieguma teksts. Pieeja valsts noslēpuma objektiem tiek liegta personai, kura ir vai ir bijusi ar likuma vai tiesas nolēmumu aizliegtās organizācijas dalībnieks, izņemot gadījumus, kad persona ir brīvprātīgi izstājusies vai arī tikusi izslēgta no šādas organizācijas līdz brīdim, kad spēka ir stājies likums vai tiesas nolēmums par organizācijas aizliegšanu. 

Var jau būt, ka šis ierobežojums ir pārāk strikts un aizliegtās organizācijas dalībniekam būtu jāievieš 15 gadu noilguma termiņš. Bet atbildīgā Aizsardzības komisija noraidīja šo priekšlikumu, acīmredzami citu motīvu dēļ. Proti, nekādi to nemotivējot.

Starp citu, šis formulējums ar visai nelieliem labojumiem ir aizgūts no Valsts civildienesta likuma. Šis likums tika pieņemts tanī laikposmā, kad mūsu likumdošana tika saskaņota ar Eiropā vispārpieņemtajām normām, bet pašreizējā redakcijā likums „Par valsts noslēpumu” izskatās tā, it kā viņu būtu apstiprinājusi vēl Latvijas PSR Augstākā padome.

Dāmas un kungi! Tomēr es kārtējo reizi centīšos uzsvērt to, ka mēs dzīvojam nevis pagātnes padomju, bet gan mūsdienu Eiropas Savienībā un aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.

Kā jūs varat salīdzināt Latvijas struktūras, kuras pilnveidojās ar veco Eiropas Savienības dalībvalstu struktūrām. Tās ir nesalīdzināmas lietas. Un cik reiz nav tādu gadījumu, kad lai iegūtu uzticību, arī starp citu nacionālo partizānu rindās ieslidinājās it kā cīnītāji, kuri faktiski pēc tam kļuva par nodevējiem pilnā mērā un kuru dēļ cieta daudzi cilvēki. Un šeit taču ir tas pats. Ko jūs te man gribat pārliecināt, ka tie, kas pat pēc 1991. gada 13. janvāra ir darbojušies gan PSKP, gan visās tajās internacionālajās un es vēl nezinu kādās frontēs, kādas nu viņas… ka tie ir pārauguši. Tādus jūs nekad nepāraudzināsies. Viņus var pāraudzināt tikai stikla zārks un nekas cits vairāk. un līdz ar tādus cilvēkus iepazīstināt ar valsts noslēpumiem ir pilnīgs absurds.

 

Par – 15, pret – 64, atturas – nav. Priekšlikums noraidīts.

 

M. Mitrofanovs (PCTVL frakcija)

 

Cienījamās dāmas un godātie kungi! Mūsu frakcijas priekšlikuma būtība ir atļaut ieinteresētām personām apstrīdēt tiesā atteikumu piešķirt pieeju valsts noslēpumam.

Pašlaik situācija ir šāda. Ja cilvēkam tiek liegta pieeja valsts noslēpumam, šis lēmums ir izteikts rakstiski vienā teikumā – bez paskaidrojumiem un bez kāda pamatojuma. Vienkārši ir teikts: „Jums ir atteikts.” Punkts.

Protams, atteikumu ir iespējams pārsūdzēt, rakstot attiecīgu iesniegumu ģenerālprokuroram, bet savā atbildē prokurors sniegs to pašu īso atteikumu bez motivācijas. Un viss! Lieta ir izbeigta, bet aizdomas paliek. Vai atteikums pieejai valsts noslēpumam gadījumā, kad šis lēmums skar Saeimas deputātu no opozīcijas partijas, nozīmē, ka šis cilvēks neprot neizpaust slepeno informāciju? Jā, tā varētu būt. Bet tajā pašā laikā šis atteikums varētu nozīmēt arī neko vairāk kā tikai atriebību par aktīvo opozīcijas darbību. Piemēram, kad mūsu frakcijas deputāts Vladimirs Buzajevs ir saņēmis negatīvu un nemotivētu atbildi uz savu lūgumu piešķirt viņam attiecīgu pieeju, šī nemotivētā atbilde atstāja iespaidu, ka tā bija primitīva izrēķināšanās ar opozicionāru. Rezultāta Vladimiram pašlaik ir liegta iespēja pilnvērtīgi strādāt savā komisijā, kur viņš bija ievēlēts ar Saeimas vairākuma atbalstu.

Cienījamie kolēģi! Mūsuprāt, tiesiskā valstī vienīgā iestādē, kura var pieņemt galīgo lēmumu par tiesību piešķiršanu vai ierobežošanu konkrētam cilvēkam, ir tiesa. Un pašlaik administratīvā procesa ietvaros jau pastāv speciāla procedūru, kas nodrošina iespēju izvērtēt informāciju, kas ir valsts noslēpuma objekts. Lai nebūtu pamata jaunām aizdomām par opozīcijas vajāšanu, būtu lietderīgi uzticēties tiesas lēmumam gadījumos, kad politiķis vai ierēdnis nav apmierināts ar atteikumu pielaist viņu valsts noslēpumam.

Mēs piedāvājam paredzēt tiesas procedūras iedarbināšanu gadījumos, kad tiek pārsūdzēts atteikums pieejai divām zemākajām slepenības pakāpēm. Pārsūdzēšanas procedūru trešās slepenības pakāpes pieejai mēs ierosinām atstāt bez izmaiņām.

Lūdzu atbalstīt šādi kompromisa pieeju.

Paldies.

 

Par – 16, pret – 68, atturas – nav. Priekšlikums noraidīts.

Komentāri


Осталось символов:  4124124