Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


15.11.2007   Pašvaldību ministrija aicina iesaistīt nepilsoņus pašvaldību darbā

Rīga, 14. nov., LETA. Visām Latvijas rajonu pašvaldībām 9. novembrī ir nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) valsts sekretāres Laimdotas Straujumas vēstule ar aicinājumu izvērtēt pašvaldību nolikumos paredzētos ierobežojumus nepilsoņiem piedalīties ar pašvaldību darbu saistītu jautājumu risināšanā.

Kā aģentūra LETA noskaidroja RAPLM, šāda vēstule ir tapusi pēc politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" (PCTVL) Saeimas frakcijas deputātu iesnieguma, kuri, izanalizējot 281 Latvijas pašvaldību nolikumu, esot konstatējuši, ka lielākajā daļā pašvaldību nepilsoņiem ir liegtas tiesības tikt ievēlētiem līdzās deputātiem pašvaldības komisijās un darba grupās, kā arī ierosināt sabiedriskās apspriešanas un piedalīties tajās.

Straujuma vēstulē norāda, ka saskaņā ar Satversmes 101.pantu ikvienam Latvijas pilsonim un Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā.

"Atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam pašvaldības nav tiesīgas ar saistošajiem noteikumiem paredzēt aizliegumus atsevišķām iedzīvotāju grupām piedalīties pašvaldību darbā, tai skaitā darba grupu, komisiju un tamlīdzīgu konsultatīvu institūciju darbā, kā arī publisko un sabiedrisko apspriešanu ierosināšanā un norisē, ja šādi aizliegumi nav paredzēti ar likumiem," norāda Straujuma.

Atsevišķos gadījumos šādi aizliegumi ir paredzēti. Piemēram, saskaņā ar likuma "Par pilsētu rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 6. panta pirmo daļu vēlēšanu un iecirkņu komisijās var darboties tikai Latvijas Republikas pilsoņi.

Līdz ar to RAPLM aicina pašvaldības izvērtēt, vai šobrīd spēkā esošajā domes (padomes) nolikumā nepilsoņiem noteiktie ierobežojumi (ja tādi ir paredzēti) piedalīties pašvaldību izveidotajās valdēs, komisijās un darba grupās, kā arī piedalīties publisko un sabiedrisko apspriešanu ierosināšanā un norisē ir pamatoti.

Emīlija Kozule LETA

Komentāri


Осталось символов:  4124124