Galvenā lapa - Arhīvs - 2010


05.03.2010   Dombrovska pēctecis atgriezīs nepilsoņiem 78 miljonus latus

5. martā Saeimas deputāts Vladimirs Buzajevs (PCTVL) iesniedza Satversmes Tiesā pieteikumu Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 1.punkta atbilstību LR Satversmes 91.pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.pantam kopsakarā ar Pirmā protokola 1.pantu. Šis pieteikums tika sagatavots kopīgi ar juristu Alekseju Dimitrovu (Eiroparlamenta “Zaļo”/EBA frakcijas padomdevēju fundamentālo tiesību, tieslietu un iekšlietu jautājumos).  

Apstrīdētā norma diskriminē nepilsoņus pensionārus un bezdarbniekus attiecībā uz darba un tam pielīdzināto periodu, kas uzkrāti padomju laikos ārpus Latvijas, ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā.

Buzajeva k-gs pārstāv tiesā četrus pensionārus nepilsoņus, kuri viņa vadībā bija izgājuši visas iekšējās tiesu instances. Pēc šo personu darba grāmatiņām varētu pētīt Aizkaukāza, Vidusāzijas un Centrālās Eiropas ģeogrāfiju - Azerbaidžāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna, VDR. Tādēļ 2007. gada decembrī parakstītā sociālā līguma ar Krieviju stāšanās spēkā nekādi neietekmēs viņu likteņus.

Pieteikums ir lietas «Andrejeva pret Latviju» turpinājums, kuru tie paši autori bija vinnējuši Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielajā palātā 2009. gada 18. februārī. Tomēr Latvija gada laikā atsakās izpildīt spriedumu.

Pieteicēji pieprasa atzīt apstrīdamo normu par antikonstitucionālu kopš Konvencijas stāšanās spēkā brīža Latvijas teritorijā (1997.g.) un noteikt kompensācijas izmaksāšanas kārtību 57 tūkstošiem cietušo personu. Nodarītā kaitējuma novērtējums – 78 miljoni latu. Pieteicēji atsaucas uz 7 Satversmes Tiesas spriedumiem, tai skaitā arī uz to, kas pamudināja Saeimu pieņemt lēmumu izmaksāt pensionāriem 74 miljonus latu nelikumīgi ieturētās naudas.

Deputāts Vladimirs Buzajevs lūdz neuzskatīt pieteikuma iesniegšanu tiesā, kā personīgās pirmsvēlēšanu kampaņas elementu.

Pirmkārt, prasību ECT savas aizstāvamās Andrejevas vārdā viņš bija iesniedzis vēl 2000. gadā, tanī laikā būdams nepilsonis, un kopš tā brīža bija nomainījušies dažu Saeimu sastāvi.

Otrkārt, prasība iesniegta tiesā aizstāvot personas, kurām nav balsstiesību, un tā zināmā mērā ierobežo vēlētāju intereses.

Un, visbeidzot, paredzams, ka spriedums tiks pasludināts pēc vēlēšanām, un tas nesīs galvassāpes jau nākamajai Latvijas valdībai.

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124