Galvenā lapa - Arhīvs - 2010


06.05.2010   PCTVL uzstājas par skolas pedagoģijas institūta izveidošanu

Piedāvāto grozījumu būtība tiek vērsta uz skolas izglītības kvalitātes celšanu un zinātniskās pieejas nostiprināšanu metodisko materiālu sagatavošanā. Gribētos atgādināt, ka izglītības sistēmai būtu jābalstās uz zinātniskajām teorijām un tehnoloģijām. Pašreiz ir jaušama nopietna plaisa starp zinātni un skolas izglītības praksi. Tieši, lai novērstu šo plaisu, mēs arī piedāvājam  izveidot Izglītības un Zinātnes ministrijas paspārnē Skolas pedagoģijas zinātniski pētniecisko institūtu.

            Atgādināšu, ka padomju laikos šāds institūts sekmīgi darbojās Latvijas PSR Izglītības ministrijā. Visi jaunie mācību līdzekļi, mācību grāmatas tika radīti obligāti piedaloties pedagogiem zinātniekiem. Zinātnieki veica zinātniskos pētījumus skolās, sadarbojās ar skolotājiem, kas būtiski uzlaboja mācību audzināšanas procesa rezultātus.

            Bērnu apmācība zinātnēm un mākslām būtu jāpamato ne tikai uz mācību līdzekļiem, kurus raksta skolotāji, kā tas pie mums notiek jau daudzus gadus, bet arī uz mācību līdzekļiem, kas radīti piedaloties zinātniekiem, speciālistiem attiecīgajos zinātnes virzienos.

            Jā, šodien eksistē LU pedagoģijas zinātniskais institūts. Bet šī augstākā mācību iestāde ir orientēta uz maģistru un doktoru zinātnisko darbību un sagatavošanu. Latvijas skolām ir nepieciešams speciāls zinātniski pētnieciskais institūts, kas nodarbosies vienīgi ar skolas izglītības problēmām. Tas ir viens no priekšnosacījumiem, kas palīdzēs izvest skolas no krīzes, kurā tās pašreiz atrodas.

Komentāri


Осталось символов:  4124124