Galvenā lapa - Arhīvs - 2010


20.05.2010   PCTVL priekšlikums Maksātnespējas likumā

 

Vladimirs Buzajevs

 Cienījamais Prezidij! Cienījamās dāmas un kungi!

 

Mans priekšlikums numur 15 skaitās daļēji komisijas atbalstīts. Patiesībā tas tika pilnībā noraidīts.  

Priekšlikuma butība ir absolūti skaidra – parādnieks atbild pret kreditoru tikai ar to mantas daļu, kas kalpo par nodrošinājumu. Sekojot juridiskās tehnikas prasībām, nācās sadalīt priekšlikumu trīs daļās. Pirmo daļu Jūs redzat, bet pārējie atrodas priekšlikumos numur 238, 245, kurus komisija noraidīja.

Diemžēl, starp tiem 300 priekšlikumiem, kuri tajā vai citā pakāpē atvieglo parādnieku likteni, šis PCTVL priekšlikums ir absolūti unikāls.  Pārējā opozicija nešaubās, ka bankām būtu jāatdot ne tikai tas īpašums, kas tajās ir ieķīlāts, bet arī viss kredīts ar procentiem, atņemot parādniekam visu mantu. Paši drosmīgākie priekšlikumi ir pagarināt atmaksāšanas periodu un atstāt šajā periodā parādniekiem daļu ienākumu, lai viņi nenomirtu no bada. Starp citu, lielāko daļu šādu puspasākumu komisija noraidīja, un acīmredzami, tos netbalstīs arī Saeima. It kā deputāti tieši bankās arī strādā, vai sliktākā gadījumā, saņem tur atlīdzību.

Neviens, izņemot PCTVL, vairs nebija uzdrošinājies mest tik bīstamu izaicinājumu ārvalstu bankām. Tām bankām, kuras IKP spekulatīvā pieauguma periodā uzvedās Latvijā, kā vāji attīstītajā kolonijā. Neatlaidīga smadzeņu skalošana ar uzstājīgu reklāmu, centieni „uzsēdināt uz kredīta adatas” pēc iespējas vairāk cilvēku, nenovērtējot viņu iespējas atmaksāt parādu. Tieši pirms trim gadiem, kad vēl nebija par vēlu, tika noraidīts tikpat unikāls, kā mans šīsdienas, kolēģa no PCTVL Miroslava Mitrofanova priekšlikums par šīs trakās reklāmas ierobežošanu likumdošanas ceļā.  

Protams, tas viss varēja notikt tikai ar dažādu sastāvu Ministru kabinetu atbalstu, kad pie varas pabija visas Saeimā pārstāvētās partijas, izņemot PCTVL un Saskaņas Centru. Un , droši vien, šī kredītu trakulīgā uzdzīve tiktu pārtraukta, ja nebūtu kaut kādas kompensācijas no ieinteresēto personu puses.

Tagad bankas, kuras, „uzsūkdamas” kredītprocentus pietūka kā dēles, cenšas izvairīties no atbildības. Bet tie politiķi, kuri tās piesedz, organizē jaunas politiskās struktūras ar citiem, ne mazāk skaistiem nosaukumiem, cerēdami sekmīgi īstenot savu  piesegšanas pamatfunkciju vēl četrus gadus.

Balsošanas rezultātus par tādiem unikāliem priekšlikumiem, kāds ir šis, taisnīguma labad būtu nepieciešams pastāvīgi demonstrēt televīzijā. Katram vēlētājam šo balsošanas rezultātu izdruku vajadzētu turēt zem stikla tai stūrītī, kur viņam atrodas svētbildes.

Protams, mans priekšlikums pat par sevi nav pietiekami detalizēti izstrādāts. Bet komisijai bija visas iespējas atbalstot ideju, dot juridiski korekto priekšlikuma redakciju. Tajā skaitā, izplatot to uz jau noslēgtam hipotēkas līgumam.

Aicinu izdarīt neizdarīto darbu likumprojekta sagatavošanas trešajām lasījumam un šobrīd balsot «par».

Jakovs Pliners

Cienījamais Prezidij! Cienījamās dāmas un kungi!

 

Mēs uzskatām, ka priekšlikums par to, lai parādnieks atbild pret kreditoru tikai ar to mantas daļu, kas kalpo par nodrošinājumu, ir ārkārtīgi svarīgs. Privātpersonu parādi šodien Latvijā ir valsts mēroga nelaime numur viens. Šie parādi, kas pēc savas būtības ir ārējie parādi, sastāda aptuveni 13 miljardus latus un trīskārtīgi pārsniedz valsts ārējo parādu. Pēc dažādiem novērtējumiem, parādu verdzībā ir nokļuvuši aptuveni 400 tūkstoš ģimeņu.

 

Dāmas un kungi!

 

Patlaban ekonomika demonstrē nelielu atdzīvošanos. Pirmo reizi krīzes laikā sāka samazināties bezdarbnieku skaits. Pirmo reizi pusotra desmitgadu laikā eksports pārsniedza importu, un mēs no jauna sākam mācīties dzīvot uz pašu rēķina.

Bet ar parādu problēmu viss ir gluži pretēji. Latvijas tiesas pērn ierosinājušas 2723 juridisku un fizisku personu maksātnespējas lietas, kas ir par 67,7% vairāk nekā 2008.gadā. No šā gada sākuma līdz aprīļa beigām Latvijas tiesas bija ierosinājušas 1058 maksātnespējas procesus, kas ir par 168 procesiem vairāk, nekā 2009.gada četros mēnešos. Nepilnu 2,5 gadu laikā pieaugums gandrīz trīs reizes.

Protams, ieķīlātais nekustamais īpašums nekustamā īpašuma spekulāciju bumam pārejot, ir būtiski krities cenā, un bankas gadījumā, ja tiks pieņemts mūsu priekšlikums, varētu ciest būtiskus zaudējumus. Bet tās taču savulaik arī bija veikušas īpašuma novērtējumu, un tām vajadzēja novērtēt arī iespējamos riskus. Ja bankas to nebija izdarījušas, tad lai tagad uzņemas solidāru atbildību kopā ar visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem.

PCTVL partija vēl oktobrī uzsāka īstenot programmu – «Glābiet cilvēkus, nevis bankas». Tās ietvaros, pēc Eiroparlamenta deputātes Tatjanas Ždanokas iniciatīvas, notika daudz tikšanās Eiropas Komisijas līmenī.

Mums arī Latvijā izdevās daudz ko panākt. Zem mūsu spiediena tika grozīti Ministru kabineta Noteikumi, un parādu pastāvēšana vairs nav šķērslis sociālā pabalsta saņemšanai no pašvaldības. Pēc frakcijas priekšlikuma pieņemtie grozījumi Civilprocesa likumam atbrīvo visus sociālo pabalstu veidus no aplikšanas ar tiesas piedziņu.  

Visi šie pasākumi, kas tika īstenoti pēc mūsu iniciatīvas, nebūtu iespējami, ja tos neatbalstītu valdība un Saeimas vairākums.

Tad sāksim beidzot arī šodien, galu galā, domāt nevis par sponsoru interesēm, bet gan par vēlētāju vitālajām interesēm!

Aicinu balsot «par».

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124