Galvenā lapa - Arhīvs - 2010


28.09.2010   PCTVL: krievu valoda iegūs oficiālas valodas statusu lielajās Latvijas pilsētās

PCTVL ir sagatavojusi pieteikumu Satversmes tiesā par to, ka Latvijas izdarītā deklarācija Vispārējā konvencijā par nacionālo minoritāšu aizsardzību (Konvencija), par to, ka Latvija Konvencijas 10.panta otro daļu uzskata par saistošu, ciktāl tā nav pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts valodas lietojumu, neatbilst Satversmei un nav juridiski saistoša. Tas nozīmē, ka Latvijai Konvencijas prasības ir jāpiemēro pilnībā (bez deklarācijā minētā izņēmuma) un krievu valodai ir jāiegūst oficiālas valodas statusu visās Latvijas lielajās pilsētās.

 

2005.gadā Latvija ratificēja Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Konvencijas 10.panta otrā daļa noteic: „Puses apņemas, savu iespēju robežās, nodrošināt minoritāšu valodu izmantošanu attiecībās starp nacionālo minoritāšu personām un varas iestādēm tajās teritorijās, kuras tradicionāli vai lielā skaitā apdzīvo personas, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm, pēc šādu personu lūguma un tādā gadījumā, ja šāds lūgums atbilst patiesai nepieciešamībai”. Latvijā ir pieprasījums pēc šādas minoritāšu valodu izmantošanas, pastāv arī patiesa nepieciešamība un iespēja šo nepieciešamību apmierināt.

 

Valsts valodas likuma 8. un 10.pants paredz, ka valsts un pašvaldību iestādes dokumentos lieto tikai valsts valodu, kā arī no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā. Tādējādi šīs normas pretrunā Latvijas Republikas Satversmes 91.(vienlīdzības princips) un 114.(mazākumtautību tiesības) pantam, kā arī Konvencijas 10.panta otrajai daļai.

 

Ratificējot Konvenciju, Latvija deklarēja, ka Konvencijas 10.panta otro daļu tā uzskata par saistošu, ciktāl tā nav pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts valodas lietojumu. Taču starptautiskajās tiesībās deklarācijai nav juridiski saistošo seku.

 

 Latvija pati vairakkārt, paužot savu pozīciju ANO, piemēram, attiecībā uz līdzīgām deklarācijām, kuras izdarīja Bruneja un Apvienotie Arābu Emirāti, parakstot Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, vai kuras izdarīja Pakistāna, parakstot Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, iestājās pret šādām deklarācijām, kas nav savienojamas ar starptautiskā līguma mērķiem.

 

PCTVL uzsāk parakstu vākšanas kampaņu šī pieteikuma atbalstam. Mēs vēlamies pierādīt, ka Latvijā pastāv reāls iedzīvotāju pieprasījums pēc oficiālas valodas statusa krievu valodai.

Komentāri


Осталось символов:  4124124