Galvenā lapa - Arhīvs - 2011


01.02.2011   Deputātes Tatjanas Zdanokas runa par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā (14.06.2010)

Priekšsēdētājas kundze! Vispirms es vēlētos pateikties baronesei S. Ludford par cilvēktiesību vārdā lieliski paveikto darbu.

Es runāju to Eiropas Brīvās apvienības grupas deputātu vārdā, kas pārstāv reģionus un mazākumtautības. Es uzsveru, ka šī direktīva attiecas arī uz Eiropas Savienības neoficiālajām valodām. Tas nozīmē, ka dokumentā minētais rakstiskais un mutiskais tulkojums ir jānodrošina arī reģionālās un mazākumtautību valodās. Piemēram, tajos tiesu apgabalos, kuros pārsvarā dzīvo iedzīvotāji, kas runā reģionālās vai mazākumtautību valodās, jādod iespēja izmantot šīs valodas. Žēl, ka Eiropas Reģionālo vai mazākumtautību valodas harta vēl nav daļa no acquis, tomēr es esmu pārliecināta, ka kādu dienu tas notiks un ka šīs valodas tiks plašāk lietotas kriminālprocesos, kaut vai tikai Eiropas Savienībā.

Komentāri


Осталось символов:  4124124