Galvenā lapa - Arhīvs - 2011


01.02.2011   Deputātes Tatjanas Ždanokas runa par datu aizsardzību migrācijas kontekstā (18.05.2010)

Priekšsēdētājas kundze! Arī es runāšu par Šengenas Informācijas sistēmu. Vispirms es vēlos pateikties Coelho kungam par viņa lielisko darbu un uzsvērt, ka mana politiskā grupa jau no paša sākuma ļoti piesardzīgi izturējās pret SIS II apstiprināšanu daudzo ar datu aizsardzību saistīto jautājumu dēļ.

Nupat šķiet, ka garajai SIS II sāgai vēl ne tuvu nav pienācis gals. Mēs esam liecinieki termiņu kavējumiem un līdzekļu pārtēriņiem, bet mums nav pozitīvu rezultātu. Mums pat nav vienprātības testa rezultātu izvērtēšanas jautājumā, jo Austrija, Vācija un Francija neuzskata testēšanu par sekmīgu. Mūsuprāt, referenta pieeja ir pilnīgi pareiza. Mums jābūt godīgiem un jāatzīst, ka pašreizējais projekts var piedzīvot neveiksmi, un mums ir jāapspriež alternatīvas iespējas. Tāpat mums ir ļoti rūpīgi jāizanalizē šīs neveiksmes cēloņi; ja mums vēl papildus jāiegulda EUR 30 miljoni, Parlamentam ir jāsaņem visa informācija, kas nepieciešama, lai dotu iepriekš norunātu piekrišanu.

Ir jāsaglabā arī turpināmības klauzula. Mēs nevaram turpināt ieguldīt līdzekļus bezgalīgi ilgā projektā. Protams, ir jānodrošina zināma elastība, tomēr mums ir jānosaka skaidri izvērtēšanas kritēriji un jāspēj ātri reaģēt, ja atkal kaut kas noietu greizi.

Komentāri


Осталось символов:  4124124