Galvenā lapa - Arhīvs - 2012


27.12.2012 PCTVL valde (ievēlēta 10. kongresā 2012. g. 15. decembrī)


Par līdzpriekšsēdētājiem ievēlēti Tatjana Ždanoka, Jakovs Pliners un Miroslavs Mitrofanovs

5323  Lasīt tālāk

26.12.2012 Satversmes tiesa ierosināja lietu par valodas prasībām pašvaldību deputātiem


Sūdzības sagatavošanā piedalījās PCTVL valdes locekļi V. Buzajevs un N. Čehova

4540  Lasīt tālāk

19.12.2012 foto


15. decembrī Rīgā notika PCTVL kongress

2095  Lasīt tālāk

18.12.2012 Latvija – priekšpēdējā vietā ES cilvēktiesību jomā


Starptautiskā cilvēktiesību federācija (FIDH) publicēja cilvēktiesību un vides aizsardzības 2012. gada reitingus

3827  Lasīt tālāk

18.12.2012 Kustības "Par vienlīdzīgām tiesībām" pieteikums nodots Augstākajai tiesai


Administratīvās rajona tiesas tiesnese nolēma nodot lietu Augstākās tiesas Senāta izskatīšanai

3760  Lasīt tālāk

14.12.2012 Pieņemts izskatīšanai pieteikums par CVK atteikumu rīkot parakstu vākšanu


11. decembrī Administratīvās rajona tiesas tiesnese D. Ābele pieņēma izskatīšanai kustības "Par vienlīdzīgām tiesībām" pieteikumu

3484  Lasīt tālāk

11.12.2012 foto


3119  Lasīt tālāk

11.12.2012 Rīgā notika konference par mazākumtautību tiesībām Baltijā


9. decembrī Rīgas viesnīcā „Konventa sēta” notika konference „Tautiešu tiesības Baltijas valstīs”, pieskaņota Latvijas Cilvēktiesību komitejas 20 gadu jubilejai

3864  Lasīt tālāk

30.11.2012 2012. gada decembris


15. decembris - PCTVL partijas kongress. Līdz 26. decembrim - Administratīvajai rajona tiesai jāpieņem lēmums par pagaidu noregulējumu - parakstu vākšanas par grozījumiem Pilsonības likumā uzsākšanu

5043  Lasīt tālāk

27.11.2012 Kustība "Par vienlīdzīgām tiesībām" pārsūdzēja CVK atteikumu rīkot parakstu vākšanu


26. novembrī kustības „Par vienlīdzīgām tiesībām” pārstāvji pārsūdzēja Administratīvajā rajona tiesā Centrālās vēlēšanu komisijas 1. novembra lēmumu neuzsākt parakstu vākšanas otro posmu likumprojektam „Grozījumi Pilsonības likumā”

3511  Lasīt tālāk

23.11.2012 foto


2614  Lasīt tālāk

23.11.2012 22. novembrī Eiropas Parlamentā notika tradicionālo mazākumtautību, konstitucionālo reģionu un reģionālo valodu intergrupas sēde


Pēc deputātes Tatjanas Ždanokas iniciatīvas tika apspriests Latvijas nepilsoņu stāvoklis

4185  Lasīt tālāk

12.11.2012 Kustība "Par vienlīdzīgām tiesībām" vēršas Eiropas Padomē


12. novembrī kustība "Par vienlīdzīgām tiesībām" nosūtīja vēstuli Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, Cilvēktiesību komisāram un Parlamentāras asamblejas priekšsēdētājam, aicinot nodot jautājumu par vēlētāju likumdošanas iniciatīvu Latvijā EP Demokrātiska tiesiskuma komisijas izvērtēšanai

3226  Lasīt tālāk

08.11.2012 Deputātu jautājums par Finansiālu atbalstu frīzu valodas teātrim (2011. gada 27. Jūnijs)


Nīderlandes valdība ir paziņojusi savu lēmumu pārtraukt finansiālā atbalsta sniegšanu vienīgajai profesionālajai teātra trupai, kura šajā dalībvalstī uzstājas frīzu valodā. Atbildi Komisijas vārdā sniedza Androulla Vassiliou

10171  Lasīt tālāk

08.11.2012 Tatjana Ždanoka: tika uzvarēta tikai neliela kauja karā par tiesībsaragājošās Aģentūras nākotni


Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja apstiprināja Tatjanas Ždanokas (PCTVL) referātu attiecībā par Fundamentālo tiesību Eiropas Aģentūras likteni. Tieši Ždanokas kundzei tika dots uzdevums noformulēt principiālo Eiroparlamenta pozīciju šajā jautājumā.

3415  Lasīt tālāk

07.11.2012 Deputātu jautājums par Komisijas veiktais atpakaļuzņemšanas nolīgumu novērtējums (2011. gada 13. jūlijs)


Vai visas ES dalībvalstis jau ir transponējušas Atgriešanās direktīvu (2008/115/EK) savos tiesību aktos? Kuras dalībvalstis to ir paveikušas un kuras ne? Atbildi Komisijas vārdā sniedza Cecilia Malmström ( 2011. gada 24. Augusts)

10019  Lasīt tālāk

07.11.2012 foto


2886  Lasīt tālāk

07.11.2012 Deputātu jautājums par Latvijas "nepilsoņu" tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās(2011. gada 12. oktobris)


Vai Komisija piekrīt tam, ka demokrātijas deficīts Latvijā varētu liecināt par to, ka pastāv reāli draudi smagiem demokrātijas un cilvēktiesību, kā arī pamatbrīvību principu pārkāpumiem?

12406  Lasīt tālāk

07.11.2012 CVK pret nepilsoņiem. Un arī pilsoņiem


1. novembrī CVK ar 6 balsīm pret 3 atteicās uzsākt parakstu vākšanas par grozījumiem Pilsonības likumā otro posmu, neskatoties uz to, ka grozījumus iesniedza 12 686 pilsoņi nepieciešamo 10 000 vietā

3614  Lasīt tālāk

07.11.2012 Deputātu jautājums par Apcietināšanas apstākļus ES (2011. gada 27. oktobris)


Kādus ES mēroga pasākumus Komisija ir paredzējusi veikt, lai nodrošinātu cietumos ieslodzīto personu pamattiesību ievērošanu un lai panāktu brīvības atņemšanas apstākļu uzlabošanos dalībvalstīs?<

10049  Lasīt tālāk

07.11.2012 Deputātu jautājums par ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un Eiropas Cilvēktiesību tiesas reforma (2012. gada 8. februāris)


- Kādus pasākumus Komisija veiks, lai stiprinātu rīcību valstu līmenī un samazinātu Eiropas Cilvēktiesību tiesā atkārtoti iesniegtu pieteikumu lielo skaitu, un pēc tam veiktu turpmākus konkrētus pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu vienošanos par Eiropas Cilvēktiesību tiesas reformu?

11769  Lasīt tālāk

31.10.2012 Rakstveida paskaidrojumi par likumprojektu "Grozījumi Pilsonības likumā"


Pēc iepazīšanās ar Centrālajai vēlēšanu komisijai sniegtajiem atzinumiem par likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā”, kā arī ievērojot to, ka CVK lēmums varētu būt nelabvēlīgs Likumprojekta iesniedzējiem, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, iesniedzēju vārdā tiek sniegti rakstveida paskaidrojumi lietā

12598  Lasīt tālāk

30.10.2012 Deputātu jautājums Temats: Biometriskās pases (2012. gada 6. marts)


Vai Komisija apsver iespēju atkārtoti izvērtēt noteikumus, ņemot vērā iespējamās problēmas vairākās dalībvalstīs? (Piemēram, tiek apgalvots, ka no 500 000 līdz 1 000 000 no 6,5 miljoniem biometrisko pasu, kas atrodas apritē Francijā, ir falsificētas

9592  Lasīt tālāk

30.10.2012 Deputātu jautājums par Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas ziņojumu "Vidusjūrā zaudētās dzīvības - kas par to ir atbildīgs?" (2012. gada 12. aprīlis )


- Vai Komisija piekrīt ziņojumā izklāstītajam secinājumam (ņemot vērā zināmos faktus), ka abiem jūras flotes kuģiem, kuri atradās netālu no avarējušās laivas, vajadzēja rīkoties, lai glābtu laivā esošo cilvēku dzīvību? Kāds ir Komisijas viedoklis par to, ka divas dalībvalstis — Spānija un Itālija —, kuru jūras flotes kuģi bija netālu no attiecīgās laivas, nerīkojās, lai glābtu laivā esošo cilvēku dzīvību? Vai Komisija vēlas noskaidrot, kādēļ šīs abas dalībvalstis atturējās no rīcības? Ja tā to nevēlas darīt, kāpēc ne?

9232  Lasīt tālāk

30.10.2012 Tatjana Ždanoka jautājums par Pilsoņu iniciatīvas īstenošanu (2012. gada 10. maijs)


Vai Komisija varētu apstiprināt, ka visas dalībvalstis jau ir pieņēmušas un paziņojušas īpašos noteikumus, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 211/2011 īstenošanai, kā noteikts tās 21. pantā, jo īpaši noteikumus par vākšanas tiešsaistes sistēmām?

11335  Lasīt tālāk

30.10.2012 Tatjana Ždanoka jautājums par Pilsoņu iniciatīvas īstenošanu (2012. gada 10. maijs)


Vai Komisija varētu apstiprināt, ka visas dalībvalstis jau ir pieņēmušas un paziņojušas īpašos noteikumus, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 211/2011 īstenošanai, kā noteikts tās 21. pantā, jo īpaši noteikumus par vākšanas tiešsaistes sistēmām?

3320  Lasīt tālāk

30.10.2012 Deputātu jautājums.Temats: Eiropas prokurors, Eiropas apcietināšanas orderis un pirmstiesas apcietinājums (2012. gada 12. septembris)


Vairākās nesenās rezolūcijās, ko atbalstīja Verts/ALE grupa, Parlaments ir skaidri norādījis, ka atbalsta tieslietu sadarbības stiprināšanu Eiropas Savienībā, lai apkarotu krāpšanu saistībā ar ES finansējumu un organizēto noziedzību, it īpaši izveidojot Eiropas Prokuratūru

9057  Lasīt tālāk

28.10.2012 Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2009. gads - programma


atram Latvijas iedzīvotājam – cilvēktiesības un sociālās garantijas! Katrai Eiropas Savienības dalībvalstij – iespēju saņemt taisnīgu palīdzību ekonomiskās krīzes pārvarēšanai! Katrai Eiropas tautai – tiesības lietot dzimto valodu un tiesības iegūt izglītību dzimtajā valodā!

5543  Lasīt tālāk

28.10.2012 Partijas "PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma 11. Saeimas vēlēšanām


Ārkārtas Saeimas vēlēšanas – tā ir vēsturiskā iespēja ievēlēt parlamentu, kas ar reāliem darbiem spēs attaisnot vēlētāju uzticību. Jaunajā Saeimā ir jābūt PCTVL frakcijai - bastionam bezkompromisa cīņai ar nacionāl-oligarhisko režīmu.

5838  Lasīt tālāk

04.09.2012 Dienas foto


2267  Lasīt tālāk

23.08.2012 


2698  Lasīt tālāk

23.08.2012 Ir savākti 10 000 paraksti par pilsonību visiem nepilsoņiem


Vakar, 22. augustā, kustība “Par vienlīdzīgām tiesībām” savāca trūkstošos parakstus: sešu stundu garumā par grozījumiem Pilsonības likumā mūsu birojā Dzirnavu ielā 102a parakstījās 823 cilvēki, no reģioniem vakar mēs saņēmām 322 parakstus. Kopā 22. augustā ir savākti 1.145 paraksti. Tas ir absolūts rekords. Tādejādi šobrīd mums jau ir savākti 10.250 paraksti! Mēs esam pateicīgi visiem, kas mūs atbalstīja!

3846  Lasīt tālāk

14.08.2012 Jau ir savākti 7 000 paraksti par pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem


Kustība "Par vienādām tiesībām" ir savākusi 7 000 parakstu, lai varētu iniciēt referendumu par automātisku pilsonības piešķiršanu visiem Latvijas nepilsoņiem

3420  Lasīt tālāk

19.03.2012 Aleksandrs Gurins. Lielās krāpšanas hronika


Patlaban Latvijas iedzīvotāju sadalījuma šķirās piekritēji skaļi bļauj: nekāda pilsonības nulles varianta nevar būt! Bet pirms LR neatkarības atjaunošanas jaunās politiskās elites pārstāvji pielika ne mazums pūļu censdamies pierādīt: nekādu tiesību ierobežojumu nebūs, nākamie ierobežojumi ir mīts, ar kuru krievus iebaida riebīgie šovinisti, neatkarības pretinieki

18315  Lasīt tālāk

09.03.2012 Dienas foto


2613  Lasīt tālāk

14.02.2012 Dienas foto: Strasbūra, 14. februāris. Eiropas Parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka piedalījās kampaņā pret ACTA


4072  Lasīt tālāk

24.01.2012 Grozījumu Pilsonības likumā teksts


Grozījumu, par kuriem mēs aicinām parakstīties un apliecināt parakstus pie notāriem, teksts

7544  Lasīt tālāk

22.01.2012 EBA gatavo pilsoņu iniciatīvu par Eiropas tradicionālo minoritāšu valodu statusa nostiprināšanu ES


Eiropas politiskā partija "Eiropas Brīvā alianse" gatavo pilsoņu iniciatīvu par Eiropas tradicionālo minoritāšu valodu – krievu, velsiešu, katalāņu, basku un citu – statusa nostiprināšanu ES

7684  Lasīt tālāk

16.01.2012 Parakstu vākšana par grozījumiem Pilsonības likumā


Kustība "Par vienlīdzīgām tiesībām" aicina pilsoņus parakstīties pie notāriem par grozījumiem Pilsonības likumā, lai ierosināt Latvijas pilsonības piešķiršanu visiem nepilsoņiem, kas pret to neiebildīs

10955  Lasīt tālāk