Galvenā lapa - Arhīvs - 2012


24.01.2012   Grozījumu Pilsonības likumā teksts

 

Grozījumi Pilsonības likumā

Izdarīt Pilsonības likumā ("Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs", 1994, 17. nr.; 1995, 8. nr.; 1997, 5. nr., 1998, 22. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:
„6) Ar 2014. gada 1. janvāri – nepilsoņi, kuri līdz 2013. gada 30. novembrim Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nav iesnieguši iesniegumus par nepilsoņa statusa saglabāšanu.”

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:
„5. Ministru kabinets līdz 2013. gada 30. augustam nosaka iesnieguma par nepilsoņa statusa saglabāšanu paraugu, tā iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ne vēlāk kā 2013. gada 23. decembrī nosūta 2. panta 6. punkta subjektiem izziņu par kļūšanu par Latvijas pilsoņiem ar 2014. gada 1. janvāri. No 2014. gada 1. janvāra nepilsoņu pases, uzrādot šajā punktā minēto izziņu, tiek pielīdzinātas Latvijas pilsoņu pasēm.
6. Ministru kabinets līdz 2013. gada 30. augustam iesniedz Saeimā grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā par kārtību, kādā nepilsoņa pase tiek mainīta pret Latvijas pilsoņa pasi, nosakot, ka šī apmaiņa notiek par brīvu.”

Komentāri


Осталось символов:  4124124