Galvenā lapa - Arhīvs - 2012


30.10.2012   Deputātu jautājums.Temats: Eiropas prokurors, Eiropas apcietināšanas orderis un pirmstiesas apcietinājums (2012. gada 12. septembris)

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka, Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE grupas vārdā Vairākās nesenās rezolūcijās, ko atbalstīja Verts/ALE grupa, Parlaments ir skaidri norādījis, ka atbalsta tieslietu sadarbības stiprināšanu Eiropas Savienībā, lai apkarotu krāpšanu saistībā ar ES finansējumu un organizēto noziedzību, it īpaši izveidojot Eiropas Prokuratūru (EPPO) saskaņā ar LESD 86. pantu. Šajā ziņā Parlaments atbalsta Komisijas nodomu ierosināt EPPO regulu 2013. gadā. Tomēr Parlaments (atkal ar Verts/ALE grupas atbalstu) vēlas arī redzēt uzlabojumus attiecībā uz to, kādā veidā pamattiesības un proporcionalitāti ievēro instrumentos, piemēram, Eiropas apcietināšanas orderī un nākotnē paredzētajā Eiropas izmeklēšanas orderī, kā arī pastāvīgus centienus saskaņot kriminālprocesos aizdomās turēto un apsūdzēto personu procesuālās tiesības. 1. Kā Komisija garantēs, ka paredzētais priekšlikums par Eiropas Prokuratūru garantēs un iekļaus aizdomās turēto un apsūdzēto personu procesuālās tiesības? 2. Vai Komisija ir gatava 2013. gadā ierosināt direktīvu par kriminālprocesos aizdomās turēto un apsūdzēto personu pirmstiesas apcietinājumu vienlaikus ar priekšlikumu par EPPO un tādējādi uzsverot apņemšanos nodrošināt, lai Eiropas kriminālās tiesvedības sistēma būtu gan efektīva, gan taisnīga? 3. Vai Komisija ir novērojusi būtisku samazinājumu attiecībā uz Eiropas apcietināšanas ordera pieprasījumu nesamērīgu skaitu no dažām dalībvalstīm? Ja tas tā nav, kad tā ierosinās pārskatīt pamatlēmumu par Eiropas apcietināšanas orderi? 4. Vai Komisija apņemsies stingri aizsargāt tās priekšlikumu gaidāmajā direktīvā ieviest divkāršu aizsardzības sistēmu Eiropas apcietināšanas ordera tiesvedībā attiecībā uz piekļuvi advokātam kriminālprocesa ietvaros? 5. Ko Komisija ierosina, lai nepieļautu gaidāmā Eiropas izmeklēšanas ordera nesamērīgu izmantošanu?

Komentāri


Осталось символов:  4124124