Galvenā lapa - Arhīvs - 2012


07.11.2012   Deputātu jautājums par Apcietināšanas apstākļus ES (2011. gada 27. oktobris)

Komisija ir publicējusi Zaļo grāmatu par ES tiesību aktu krimināltiesību jomā piemērošanu saistībā ar brīvības atņemšanu, par kuru tā tagad apspriežas ar visām ieinteresētajām aprindām. Zaļajā grāmatā ir akcentēta saistība starp apcietināšanas apstākļiem un dažādiem ES instrumentiem, piemēram, Eiropas apcietināšanas orderi un Eiropas uzraudzības rīkojumu, un ir raksturoti tādi aspekti kā pirmstiesas apcietinājums, bērnu situācija un apstākļi apcietinājuma vietās, attiecībā uz kuriem ES varētu nākt klajā ar iniciatīvām.

Šajā paziņojumā ir iekļauts pielikums, kurā atspoguļota ļoti atšķirīgā un bieži vien satraucošā situācija dalībvalstīs, galvenokārt saistībā ar pirmstiesas apcietinājumā esošo personu un ieslodzījuma vietās esošo notiesāto personu skaitu, ieslodzījuma vietu pārblīvētību un valsts iedzīvotāju un ārvalstu pilsoņu īpatsvaru ieslodzījuma vietās. Eiropas Cilvēktiesību tiesa, ņemot vērā arī Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas ziņojumus, ir arī vairākkārt ES dalībvalstīm paudusi nosodījumu par apcietināšanas apstākļiem, pirmstiesas apcietinājuma ilgumu un tiesvedības gaitu.

Kādus ES mēroga pasākumus Komisija ir paredzējusi veikt, lai nodrošinātu cietumos ieslodzīto personu pamattiesību ievērošanu un lai panāktu brīvības atņemšanas apstākļu uzlabošanos dalībvalstīs?

Vai Komisija atzīst pretrunas starp standartiem neatbilstošajiem apcietināšanas apstākļiem un Eiropas apcietināšanas ordera īstenošanu, kā tas uzsvērts jautājumos, kas radās saistībā ar Lietu C-396/11, Radu?

Vai Komisija var sniegt konkrētus statistikas datus par vidējo laika posmu, ko personas, kas izdotas atbilstīgi Eiropas apcietināšanas orderim, pavadījušas pirmstiesas apcietinājumā?
Vai Komisija ir gatava ierosināt procedūras prasības attiecībā uz aizdomās turēto personu turēšanu pirmstiesas apcietinājumā, tostarp pārskatīšanas iespējām un maksimālajiem apcietinājuma termiņiem?
Vai Komisija ir gatava ierosināt ES tiesību aktu, iekļaujot tajā Eiropas Padomes izstrādātos Eiropas cietuma noteikumus, jo īpaši attiecībā uz izmitināšanu, piekļuvi veselības aprūpei un juridiskām konsultācijām?


Deputāti:
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka, Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE grupas vārdā

Komentāri


Осталось символов:  4124124