Galvenā lapa - Arhīvs - 2012


27.11.2012   Kustība "Par vienlīdzīgām tiesībām" pārsūdzēja CVK atteikumu rīkot parakstu vākšanu

26. novembrī kustības „Par vienlīdzīgām tiesībām” pārstāvji pārsūdzēja Administratīvajā rajona tiesā Centrālās vēlēšanu komisijas 1. novembra lēmumu neuzsākt parakstu vākšanas otro posmu likumprojektam „Grozījumi Pilsonības likumā”. Grozījumi paredz piešķirt Latvijas pilsonību tiem nepilsoņiem, kas to vēlēsies, ar 2014. gadu. Tos parakstīja 12 686 pilsoņi.

 

Pieteicēji norāda, ka  CVK lēmums ir pirmšķietami prettiesisks. Pieņemot to, CVK ir pārsniegusi savu pilnvaru robežas, vērtējot Likumprojektu pēc būtības, kaut gan likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” (turpmāk – Nobalsošanas likums) 23.panta pirmā daļa paredz ļoti šauras CVK pārbaudes robežas. Proti, attiecībā uz formu jānoskaidro tikai, vai ir iesniegts likumprojekts (nevis priekšlikums vai ierosinājums), vai no tā ir skaidrs, kas tiek grozīts un kā tiek grozīts; attiecībā uz saturu pārbaude nav iespējama. Lēmumā nav izteikti iebildumi sakarā ar Likumprojekta formu: no tā ir skaidrs, ka CVK ir iesniegts tieši likumprojekts, tiek grozīts Pilsonības likums, ir skaidra arī grozījumu būtība. Līdz ar to Likumprojekts atbilst Latvijas Republikas Satversmes 78.pantam, atbilstoši Nobalsošanas likuma 23.panta pirmajai daļai CVK bija pienākums paziņot, ka tiek uzsākta parakstu vākšana šā likuma ierosināšanai.

 

Likumprojektā ir norādīti termiņi, kuros jāveic Likumprojektā norādītās darbības (piemēram, 2013.gada 30.augusts, 2013.gada 30.novembris, 2013.gada 23.decembris, 2014.gada 1.janvāris). Šo apstākļu dēļ sprieduma izpilde var kļūt neiespējama, ievērojot lietas izskatīšanas ilgumu tiesā: pat ja pēc vairākiem gadiem CVK tiks uzdots izdot labvēlīgu administratīvo aktu - lēmumu par parakstu vākšanas uzsākšanu likuma "Grozījumi Pilsonības likumā" ierosināšanai, šim lēmumam vairs nebūs jēgas.

 Tāpēc pieteicēji lūdz tiesu piemērot pagaidu noregujējuma procedūru. Konkrētajā gadījumā tas nozīmē, ka tiesai būtu jāpieņem lēmums par parakstu vākšanas uzsākšanu likuma "Grozījumi Pilsonības likumā" ierosināšanai, kas līdz

tiesas spriedumam aizstātu pieprasīto CVK administratīvo aktu.

Komentāri


Осталось символов:  4124124