Galvenā lapa - Arhīvs - 2012


18.12.2012   Latvija – priekšpēdējā vietā ES cilvēktiesību jomā

Starptautiskā cilvēktiesību federācija (FIDH), viena no autoritatīvākajām cilvēktiesību NVO pasaulē, publiskoja cilvēktiesību un vides aizsardzības 2012. gada reitingus Eiropas Savienības valstīs. Diemžēl, Latvija cilvēktiesību jomā ir priekšpēdējā vietā – apsteidzot tikai Ģrieķiju.

Mēs gan varam ar prieku norādīt, ka Latvija ir pirmajā vietā vides reitingā. Tomēr jāapzinās, ka izšķirošā loma te nav pašreizējam attīstības virzienam, bet gan Kārļa Ulmaņa un Latvijas PSR izvēlei par labu ekoloģiski tīrajām HES. Pastāvošā režīma ieguldījums Latvijas pirmajā vietā nav viennozīmīgs – izmešu daudzuma ierobežošana pēdējos gadu desmitus notika ne tik modernizācijas, cik rūpnīcu slēgšanas un lauksaimniecības zemes izslēgšanas no aprites ceļā, savukārt modernākas degvielas lietošana ir saistīta ar ES prasībām.

Komentāri


Осталось символов:  4124124