Galvenā lapa - Arhīvs - 2013


20.02.2013   Aizgādības liegšana par „nepareizās” valodas lietošanu Nīderlandē

Trešdien, 20. februārī, pēc deputātes Tatjanas Ždanokas iniciatīvas Eiroparlamenta Lūgumrakstu komiteja izskatīs Jeļenas Antonovas lūgumrakstu (Nr. 942/2012).  Latvijas pilsonei Antonovai, kas arī pati piedalīsies sēdē, Nīderlandes varas iestādes atņēma aizgādības tiesības pār diviem bērniem.

2012. gada martā Nīderlandes varas iestādes izņēma divus deviņgadīgus Antonovas bērnus no ģimenes. Par vienu no pamatiem tam kalpoja tas, ka māte sarunājās ar bērniem krievu valodā, par citu – iespējamība, ka ģimene pārcelsies Latvijā. Kā ziņo mātei paši bērni reto atļauto tikšanos laikā, viniem liedz sarunāties krieviski arī savā starpā. Sevišķas bažas par bērniem izraisa apšaubāma medicīniskās palīdzības, kas viņiem tiek sniegta, kvalitāte.

„Esmu sniegusi Jeļenai visu iespējamo palīdzību, lai atgrieztu bērnus, kā arī palīdzēju sastādīt šodien izskatāmo lūgumrakstu. Acīmredzama ir diskriminācija pēc valodas un etniskas izcelsmes pazīmes, kuru aizliedz ES Pamattiesību harta. Turklāt tiek pārkāpts arī Līgums par Eiropas Savienības darbību, kas garantē visiem ES pilsoņiem pārvietošanās brīvību”, – ziņo T. Ždanoka.

Komentāri


Осталось символов:  4124124