Galvenā lapa - Arhīvs - 2019


20.04.2019   Partijas Latvijas Krievu savienība PROGRAMMA 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām

PAR CITĀDU EIROPU!

Mūsu mērķis — EIROPA VISĀM TAUTĀM, VISĀM VALODĀM! Katrai Eiropas Savienības tautai — tādu patstāvības līmeni, pēc kāda tā tiecas. Mums būtu jāpārveido Eirosavienība, lai tā no dalībvalstu valdību savienības pārtaptu par tautu, reģionu, autonomiju un kultūru savienību. Mazāk varas valdībām, vairāk — reģioniem un pašvaldībām. Šāda modeļa ietvaros Latvijas krieviem jāiegūst kultūras un izglītības autonomija, tajā skaitā — tiesības pašiem noteikt mācību valodas skolās un izvēlēties saskarsmes valodu ar valsts un pašvaldību institūcijām. Latvijas plānošanas reģioniem — vairāk iespēju tiešai sadarbībai ar ES institūcijām, realizējot reģionālās attīstības projektus. Eiropas Savienības līmenī mēs panāksim savus mērķus kopā ar 45 partijām no Eiropas Brīvās alianses, kuras locekle ir arī Latvijas Krievu savienība. Eiropas Parlamentā mēs turpināsim strādāt kopā ar zaļajām partijām un turpināsim sadarbību ar kreisajiem politiskajiem spēkiem.

 

Mūsu mērķis ir FEDERĀLA EIROPA, kas plānveidīgi un taisnīgi attīsta visus ES reģionus. Pašreizējās ES apstākļos Latvijas nākotne ir apdraudēta, jo valsts zaudē savus izglītotos un aktīvos iedzīvotājus, kuri pārceļas dzīvot uz daudz attīstītākajām valstīm tā iemesla dēļ, ka mūsu valsts objektīvi nespēj ar tām konkurēt neregulējamā tirgus apstākļos. Tajā pašā laikā Eiropas Savienībā tiek saglabāti protekcionistiski pasākumi attīstīto dalībvalstu uzņēmumu interešu aizsardzībai. Mēs esam par atteikšanos no protekcionisma, par taisnīgu Latvijas uzņēmumu piekļuvi Rietumeiropas tirgiem, par tiešo maksājumu Latvijas lauksaimniekiem izlīdzināšanu līdz attīstīto dalībvalstu līmenim. Eiropas Savienībai būtu jāievieš tiešas piemaksas mediķiem, pasniedzējiem un citiem speciālistiem uz ekonomisko apstākļu izlīdzināšanas periodu Eiropas Savienībā,
lai stimulētu šos speciālistus palikt strādāt Latvijas teritorijā.

 

EIROPAS SAVIENĪBAI JĀKĻŪST PAR SOCIĀLO SAVIENĪBU. Mēs uzstājamies par pakāpenisku nodokļu sistēmu harmonizāciju un algu, pensiju, sociālo pabalstu, pieejamās medicīniskās apdrošināšanas un mājokļu būvniecības atvieglotās kreditēšanas shēmu izlīdzināšanu dažādās ES dalībvalstīs. Eiropas Savienības kompetences sfērā jāpāriet arī izglītībai. Par vispāreiropeiskās izglītības sistēmas mērķi jākļūst cilvēkam, kam ir sistēmiskas zināšanas, kritiskā domāšana un iespējas pastāvīgi attīstīt savas dotības.

 

EIROPAS SAVIENĪBAS KOPĒJAM BUDŽETAM JĀPIEAUG līdz līmenim, kura ietvaros ES spēs piešķirt pietiekami daudz līdzekļu zinātnei, tajā skaitā medicīniskiem pētījumiem, robotu tehnikai, bezemisijas enerģētikas un multilingvālās tulkošanas sistēmu un mākslīgā intelekta attīstībai, lai varētu sekmīgi konkurēt ar citiem pasaules attīstības līderiem — ASV un Ķīnu.

 

Citādai Eiropai ir jābūt spējīgai AIZSTĀVĒT SAVAS VĒRTĪBAS. Mēs esam par vienotas Eiropas Savienības tiesu un tiesībaizsardzības sistēmas veidošanu, kura spēs izskaust korupciju, cīnīties pret visām diskriminācijas formām, aizstāvēt reālu vārda un pārliecības brīvību un apturēt valdību represijas pret citādi domājošajiem. Eirosavienībai ir jāatsakās no dubultstandartiem cilvēktiesību jomā un jānodrošina tiesības un brīvības pirmām kārtām pašas ES teritorijā, un tikai pēc tam jākritizē citas valstis.

 

Mēs esam PAR ATBILDĪGU UN REĀLISTISKU MIGRĀCIJAS POLITIKU, kas apvieno sevī cīņu ar nelegālo imigrāciju, daudzpusīgu palīdzību valstīm, no  kurām cilvēki ekonomisku iemeslu dēļ bēg uz Eiropu, un vienlaicīgi — par palīdzību pārcelšanās gadījumā tiem darbiniekiem, kuri ir nepieciešami ES ekonomikai. Eiropai arī turpmāk jākalpo par piemēru pārējai pasaulei cīņā pret klimata disbalansu, cilvēkiem veselīgas dzīvojamās vides nodrošināšanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā.

 

Mūsu mērķis ir NOVĒRST NOSLĪDĒŠANU LĪDZ KARAM EIROPĀ, ko varētu izraisīt Rietumu un Krievijas pretstāvēšana. Mēs atbalstām dialogu par kopīgām Eiropas Savienības un Krievijas vērtībām, par savstarpējo interešu atzīšanu, par abpusēju sankciju atcelšanu un par stratēģisko sadarbību.

 

Mūsu nākotnes vīzija — VIENOTA EIROPA — TAUTU SAVIENĪBA, kuras pamatā ir kopīgas humanitārās vērtības, ekonomika un kultūra — no Lisabonas līdz Vladivostokai!

Komentāri


Осталось символов:  4124124