Deputātu jautājums:Par Tradicionālo Eiropas nacionālo un lingvistisko minoritāšu un viņu valodu aizsardzību 2014.gada...

Temats: Tradicionālo Eiropas nacionālo un lingvistisko minoritāšu un viņu valodu aizsardzībaApmēram 8 % ES iedzīvotāju pieder pie tradicionālajām nacionālajām minoritātēm, bet reģionālās valodās...

Deputātu jautājums par Finansiālu atbalstu frīzu valodas teātrim (2011. gada 27. Jūnijs)

Nīderlandes valdība ir paziņojusi savu lēmumu pārtraukt finansiālā atbalsta sniegšanu vienīgajai profesionālajai teātra trupai, kura šajā dalībvalstī uzstājas frīzu valodā. “Tryater”, vecākā teātra trupa,...

Deputātu jautājums par Komisijas veiktais atpakaļuzņemšanas nolīgumu novērtējums (2011. gada 13. jūlijs)

Komisija 2011. gada februārī publicēja pirmo novērtējumu par atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, kurus noslēgusi Eiropas Savienība vai par kuriem norit sarunas. Šajā saistībā joprojām vajadzīgas atbildes...

Deputātu jautājums par Latvijas “nepilsoņu” tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās(2011. gada 12. oktobris)

Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas pilsonība tika atjaunota vienīgi tiem, kas bija Latvijas pilsoņi pirms 1940. gada, un viņu pēcnācējiem. Pārējiem ir tiesības iegūt pilsonību...

Deputātu jautājums par ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un Eiropas Cilvēktiesību tiesas reforma (2012....

Eiropas Cilvēktiesību konvencija ir visprogresīvākais cilvēktiesību mehānisms pasaulē, ar kura palīdzību fiziskas personas var Eiropas līmeņa tiesā iesūdzēt valdības par pamattiesību pārkāpumiem. ES ir...

Deputātu jautājums par Apcietināšanas apstākļus ES (2011. gada 27. oktobris)

Komisija ir publicējusi Zaļo grāmatu par ES tiesību aktu krimināltiesību jomā piemērošanu saistībā ar brīvības atņemšanu, par kuru tā tagad apspriežas ar visām ieinteresētajām...

Deputātu jautājums par Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas ziņojumu “Vidusjūrā zaudētās dzīvības – kas...

Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Migrācijas komitejas referente Dr. Tineke Strik 2012. gada 29. martā iesniedza ziņojumu „Vidusjūrā zaudētās dzīvības — kas par to ir...

Deputātu jautājums Temats: Biometriskās pases (2012. gada 6. marts)

Padomes Regulas (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos pieņemšana 2004. gadā bija nozīmīgs ieguldījums ceļošanas...

Deputātu jautājums.Temats: Eiropas prokurors, Eiropas apcietināšanas orderis un pirmstiesas apcietinājums (2012. gada 12. septembris)

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka, Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE grupas vārdā Vairākās nesenās rezolūcijās, ko atbalstīja Verts/ALE grupa, Parlaments...

Tatjana Ždanoka jautājums par Pilsoņu iniciatīvas īstenošanu (2012. gada 10. maijs)

Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu 5. pants paredz, ka paziņojumus par atbalstu organizatori var vākt papīra formātā vai elektroniski. 15. pantā ir...

Populāri