Partijas “Līdztiesība” programma

pieņemta 2003. g. 12. aprīlī 7. partijas konferencē PARTIJAS “LĪDZTIESĪBA” PROGRAMMA 1. Pamattēzes 1.1. Partijas Līdztiesība mērķis – demokrātiskas un multikulturālas Latvijas...

Partijas “Latvijas Krievu savienība” programma 13. Saeimas vēlēšanām

Latvijas Krievu savienība – tā ir partija, kas aizstāv Latvijas krievu kultūrlingvistiskās kopienas intereses. Partija LKS ir atvērta visiem labas gribas cilvēkiem, kuri ir...

PCTVL rīcības programma

Tika apstiprināta PCTVL 2006. g. 3. jūnijā PCTVL rīcības programma 1. Pamatnostādnes 1.1. PCTVL partijas mērķis – demokrātiska un multikulturāla Latvijas Republika....

Аpvienības “PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ” programma Rēzeknes Domes vēlēšanām 2001. gadā

Uz pašvaldībām gulstas lielākā daļa valsts uzdevumu republikas iedzīvotāju sociālās aizsardzības jomā. Apvienība uzskata, ka pašvaldībām deleģētie uzdevumi pienācīgā kārtā jānodrošina ar resursiem. Pamatojoties...

Programma 10. Saeimas vēlēšanām

PCTVL mērķi Latvijas valdībā Mūsu valdības rīcība Līdz 2020.gadam Latvija kļūs par Baltijas...

Apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” programma 2004. g. Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Katram Latvijas iedzīvotājam – Eiropas tiesības un brīvības, algu un garantijas! 2004. gads ieies Latvijas vēsturē kā liktenīgu pārmaiņu laiks. Mūsu valsts iestājas Eiropas...

Partijas “Brīva Izvēle Tautu Eiropā” (BITE) programma

Projekts sagatavots pieņemšanaipartijas Dibināšanas sapulcē2003. gada 28. augustā Partijas “Brīva Izvēle Tautu Eiropā” (turpmākā tekstā - BITE) programma balstās uz Politisko organizāciju apvienības...

Partijas “PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” programma 11. Saeimas vēlēšanām

Ārkārtas Saeimas vēlēšanas – tā ir vēsturiskā iespēja ievēlēt parlamentu, kas ar reāliem darbiem spēs attaisnot vēlētāju uzticību. Jaunajā Saeimā ir jābūt PCTVL frakcijai...

Apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” programma 7. Saeimas vēlēšanām 1998. g.

Latvijas sabiedrības pamatā jābūt:sociālai un ekonomiskai stabilitātei, cilvēktiesību konsekventai ievērošanai, cilvēka drošībai saliedētai politiskai nācijai, kas uz demokrātijas un taisnīguma pamata apvienotu visus Latvijas...

Apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” programma Olaines Domes vēlēšanām 2001. g.

PAR SOCIĀLU TAISNĪGUMU UN CIENĪGU DZĪVI !Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" piedāvā Olainei programmu, lai izkļūtu no krīzes un aicina savus...

Populāri