Nepilsoņi Latvijā

606

Nepilsoņi (kr. ”неграждане”, ang. ”non-citizens, aliens”) — 1995. g. 12. aprīļa  “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” subjekti — personas, kas nav un nebija nevienas valsts, izņemot PSRS, pilsoņi, kas atbilst šādiem nosacījumiem: “1992.gada 1.jūlijā viņi bija neatkarīgi no pierakstā norādītās dzīvojamās platības statusa pierakstīti Latvijas teritorijā, vai viņu pēdējā reģistrētā dzīvesvieta līdz 1992.gada 1.jūlijam bija Latvijas Republikā, vai ar tiesas spriedumu ir konstatēts fakts, ka līdz minētajam datumam viņi ne mazāk kā 10 gadus nepārtraukti dzīvoja Latvijas teritorijā”, un viņu bērni.

 

Vēsture

 

Šīs personu kategorijas rašanās juridiskais pamats bija LR Augstākās Padomes 1991. g. 15. oktobra  “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem”, pēc kura Latvijas pilsonība bija atzīta tikai aptuveni 2/3 Latvijas iedzīvotāju. Tas bija pieņemts par spīti valdošās LTF priekšvēlēšanu programmas 2.5. punktam – “LTF iestājas par to, ka pilsonību iegūst pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji, kuri deklarē savu vēlēšanos iegūt Latvijas pilsonību un nepārprotami saista savu likteni ar Latvijas valsti” (avots — ”Latvijas Tautas frontes 2. kongress. Programma, statūti, rezolūcijas — R., LTF izdevniecība, 1990 — 7. lpp.”) un tam faktam, ka pašas AP vēlētāji bija arī vēlākie nepilsoņi. Līdz 1995. g. nepilsoņu juridiskais statuss bija neskaidrs.

 

2006. g. sākumā Latvijā pēc Iedzīvotāju reģistra  dzīvoja 418 440 nepilsoņi (18,27% iedzīvotāju), no tiem vairāk nekā 99,5% bija mazākumtautību pārstāvji. Nepilsoņu skaits sarūk izmiršanas, emigrācijas un naturalizācijas (kas paātrinājās pēc 1998. gada referenduma par Pilsonības likumu) dēļ.

 

Statuss, atšķirības tiesībās

 

Nepilsoņi atšķirami no bezvalstniekiem — personām, kam nav valstiskās piederības. Nepilsoņiem turpretī ir, piemēram, Latvijas pases (atšķirībā no pilsoņu pasēm, violetā krāsā. Angliski nepilsoņi tajos tiek apzīmēti kā “”Alien””), LR diplomātiskā aizsardzība ārzemēs un tiesības dzīvot LR teritorijā, neprasot uzturēšanās atļauju. Tā, Satversmes tiesa sprieduma par nepilsoņa statusa atņemšanu 17. punktā atzina, ka “”nepilsoņu tiesiskā saikne ar Latviju tiek zināmā mērā atzīta un uz tās pamata ir radušies savstarpēji pienākumi un tiesības. Tas izriet no Satversmes 98. panta, kas citastarp noteic, ka ikvienam, kam ir Latvijas pase, ir tiesības uz valsts aizsardzību un tiesības brīvi atgriezties Latvijā””.

 

Ar šo Latvijas Republika pamato viedokli, ka nepilsoņu pastāvēšana nav ANO 1961. g.  par bezpilsonības samazināšanu pārkāpums.

 

Nepilsoņiem nav vēlēšanu tiesību, kaut gan tie var būt Latvijas partiju biedri. Pastāv arī ierobežojumi sociālajās un ekonomiskajās tiesībās: profesionālajā darbībā, nekustamo īpašumu iegādē, pensijas stāža aprēķināšanā, iespējās bez vīzām braukt ārzemēs, studijās vairākas augstskolās, ieroču nēsāšanās un privatizācijas sertifikātu saņemšanas jomā (.).

 

Naturalizācijas iespējas

 

Naturalizācija Latvijā sākās 1995. g. februārī, tomēr līdz 1998. g. beigām vairumam nepilsoņu nebija tiesību naturalizēties tā saucamo “naturalizācijas logu” dēļ. Līdz šim laikam daudziem nepilsoņiem naturalizācija nav iespējama  11. panta dēļ (personas, kas no padomju armijas demobilizējās Latvijā; virknes 1991. g. legālo federālistisko organizāciju, ieskaitot LKP, darboņi; bijušie VDK un ārvalstu speciālo dienestu darbinieki). Reģistrācijas kārtībā LR pilsonību var iegūt latviešu mācībvalodas skolu pilnu kursu beidzēji un nepilsoņu bērni, kas piedzima pēc 1991. g. 21. augusta.

 

Naturalizācijai nepieciešams: parakstīt solījumu būt uzticīgam Latvijas Republikai, samaksāt nodevu, nokārtot eksāmenus latviešu valodā, vēsturē (reizēm ar ideoloģiski nokrāsotām atbildēm), Satversmes un himnas zināšanās. Valsts tomēr mēdz atteikt personai pilsonību, arī ja tā izpilda šīs prasības, politisko iemeslu dēļ (sk. lietu). Vidēji pēc Naturalizācijas pārvaldes datiem naturalizācijas process ilgst 7-8 mēnešus. Uz 2006. g. jūnija beigām (pārsvara nepilsoņi, tomer  arī bezvalstnieki un ārvalstnieki).

 

Galvenie iemesli, kāpēc nepilsoņi nenāk naturalizēties: pārliecība, ka pilsonība viņiem pienākas automātiski — 34,2%, latviešu valodas prasmes problēmas — 23,2%, vēstures eksāmena kārtošana – 20,5%, mazāki izdevumi Krievijas un citu valstu vīzām — 20,2%, nodevas apmērs — 20,2% (avots — ”Reģionālo aspektu nozīme pilsonības jautājumu risināšanā – Rīga: LR , 2003. – 66. lpp.”).

 

PCTVL iestājas par naturalizācijas vienkāršošanu, LR pilsonības piešķiršanu nepilsoņu atsevišķām grupām, nepilsoņu tiesību pielīdzināšanu pilsoņu tiesībām — kā galamērķi izvirzot nepilsoņu atzīšanu par LR pilsoņiem reģistrācijas kārtībā.

 

Saites

 • Latvijas Cilvēktiesību komitejas uzturamais nepilsoņu un LR pilsoņu tiesību atšķirību LR  un  saraksts

 • samazināt atšķirības pilsoņu un nepilsoņu tiesībās

 • no Saeimas debatēm par dažiem priekšlikumiem atcelt tiesību starpību starp LR pilsoņiem un LR nepilsoņiem un  par PCTVL likumprojektu “Par nepilsoņu atzīšanu par Latvijas pilsoņiem”

 • “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības”

 • LR AP 15.10.1991.  “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem”

 • Satversmes tiesas  par nepilsoņa statusa atņemšanu

 • LR nostājai tuvs , un NP sagatavotie , krieviski

 • Humoristiskā , krieviski

     Sagatavoja . Uz šā teksta pamata izveidots raksts “Nepilsoņi” Vikipēdijā. http://lv.wikipedia.org/wiki/Nepilsoņi Licence GNU FDL

    Share: