Partijas “Latvijas Krievu savienība” programma 14. Saeimas vēlēšanās

17247

Latvijas Krievu savienība ir partija, kas pārstāv Latvijas krievu kopienu. Mēs aizstāvam parasto Latvijas iedzīvotāju tiesības un intereses neatkarīgi no viņu dzimtās valodas un pilsonības.

2022. gads ir kļuvis par dramatisku notikumu pilnu gadu – karadarbība, ekonomiskā krīze, cenu kāpums komunālajiem pakalpojumiem un pirmās nepieciešamības precēm. Valdošās partijas mēģina pārvelt vainu uz Latvijas krievvalodīgajiem iedzīvotājiem. Šīs tautas daļas intereses tiek iedragātas: pilnīgs krievu valodas izmantošanas aizliegums skolās, Latvijas atbrīvošanai no nacisma veltīto pieminekļu nojaukšana, krievu televīzijas kanālu izslēgšana, rusofobijas kampaņas izvēršana masu medijos.

LKS ir vienīgā partija, kas 2022.gada apstākļos ir spējīga aizstāvēt savu vēlētāju intereses gan parlamentā, gan pašvaldībās, gan protestu akcijās.

Šajos apstākļos Latvijas Krievu savienības parlamentārā pārstāvniecība kļūst par kritisku krievvalodīgās kopienas izdzīvošanas nosacījumu un tautai nelabvēlīgo apstākļu pārvarēšanas instrumentu.

Latvijas Krievu savienības deputāti:

– aizstāvēs tiesības uz brīvu krievu un citu valodu izmantošanu izglītības sistēmā visos līmeņos;

– apturēs pieminekļu, kas veltīti Otrā pasaules kara upuriem un karavīriem, nojaukšanas kampaņu;

– panāks ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz krievvalodīgo televīzijas kanāliem, kā arī pilnvērtīga Latvijas televīzijas kanāla krievu valodā izveidi;

– veicinās Latvijas pilsonības piešķiršanu visiem Latvijas nepilsoņiem; tikmēr nodrošinās nepilsoņiem tiesības balsot vietējās un Eiropas vēlēšanās;

–  iestāsies par Satversmes preambulas atcelšanu, kas nosaka viena etnosa prioritāšu pārākumu pār Latvijas Tautas interesēm.

–  panāks Valsts drošības dienesta un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbības politisko neitralitāti, noņems  Valsts valodas centram sodīšanas funkcijas;

– saglabās profesionālu principu bruņoto spēku veidošanā un ierobežos aizsardzības ministra pilnvaras armijas militārai izmantošanai ārpus Latvijas.

Enerģētikas krīzes un starptautisko tirdzniecības attiecību sagraušanas apstākļos daudzām Latvijas ģimenēm draud nabadzība un maksātnespēja. Līdz ar to Latvijas Krievu savienības prioritātes būs:

– kompensācijas piešķiršana valsts iedzīvotājiem par energoresursu tarifu, komunālo pakalpojumu un pirmās nepieciešamības preču cenu straujo kāpumu;

– aizliegums komunālo maksājumu parādu nodošanai parādu piedziņas aģentūrām;

– PVN likmes samazināšana māju apsaimniekošanas maksai līdz 12%, bet apkurei līdz 5%;

– energoresursu iepirkšana starptautiskajā tirgū par maksimāli zemām cenām;

– atteikšanās no OIK;

– valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un minimālās pensijas palielināšana proporcionāli inflācijai;

– līdz ar minimālās algas palielināšanu proporcionāla neapliekamā minimuma celšana;

– brīvpusdienas skolēniem līdz 9. klasei un bērnudārzu audzēkņiem;

– bērna piedzimšanas pabalsta valsts daļas palielināšana līdz 500 eiro un ikmēneša bērna kopšanas pabalsta līdz 300 eiro;

– valsts kvotu palielināšana medicīnas pakalpojumiem;

– PVN samazināšana pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm līdz 5%;

– visu ar COVID-19 sertifikātiem saistīto sodu atcelšana.

LKS prioritātes ekonomiskās krīzes apstākļos:

– prioritāšu pārvirzīšana no transporta infrastruktūras attīstības uz inovatīvas ražošanas veicināšanu;

– ar universitātēm apvienotu inovāciju centru izveide, kas veicinātu talantīgu cilvēku pārcelšanos uz Latviju mācību un darba nolūkos;

– valsts amatpersonu algas piesaiste valsts minimālai algai;

– dalības nosacījumu pielāgošana valsts un pašvaldību pasūtījumos mazā un vidējā biznesa iespējām;

– valsts finansējuma piešķiršana inovatīvu nozaru un jaunuzņēmumu attīstībai;

– subsīdiju un valsts garantētu kredītu piešķiršana uzņēmumiem ražošanas attīstībai un paplašināšanai.

LKS nodrošinās:

– plānošanas reģionu funkciju paplašināšanu un lielākas patstāvības piešķiršanu pašvaldībām ekonomiskās attīstības, izglītības, veselības, kultūras un sporta jautājumos;

– mērķrādītāju ieviešanu mazākumtautību darbinieku īpatsvara pakāpeniskai palielināšanai izpildvarā un tiesu sistēmā, līdz tiks sasniegts demogrāfiskajiem rādītājiem atbilstošs līdzsvars;

– transporta nodokļa iekļaušanu degvielas cenā.

Share: