Atklātā vēstule LR Ministru prezidentam Mārim Kučinskim

517

Teiksim “nē” nacionālistu šantāžai un Šadurska avantūrām!

Atklātā vēstule LR Ministru prezidentam Mārim Kučinskim

Godājamais M. Kučinska kungs,

Laika posmā, kuru Jūs vadāt Ministru kabinetu, Jūs lielākoties izrādījāt atbildīgu politiku, tostarp cenšoties novērst starpetnisku attiecību saasināšanās. Mēs augsti vērtējām Jūsu izteikto gatavību “runāt ar krieviem”. Visus pēdējos gadus Latvijas sabiedrībā saglabājies miers, kas veicināja mūsu valsts pievilcīgumu investīcijām un ekonomikas stabilizāciju.

Līdz ar to īpašu neizpratni mums izraisa Jūsu pēkšnais lēmums pielikt punktu šim trauslajam mieram, pakļauties NA radikāļu šantāžai un atbalstīt vienu no haotiskām reformām, ko regulāri izvirza izglītības ministrs Kārlis Šadurskis. Viņš sacenšas populismā ar Nacionālo apvienību, mēģinot dabūt cauri lēmumu par visas apmācības mazākumtautību skolās pārvešanu vienīgi latviešu valodā. Diemžēl šī destruktīvā ideja Jūsu piekrišanas dēļ kļuva par valdības dienaskārtības sastāvdaļu.

Pārejas tikai uz latviešu valodu gadījumā mazākumtautību skolām tiks nodarīts nelabojams kaitējums. Skolēniem būs vēl sarežģītāk apgūs mācībvielu, un sekmes vēl vairāk pasliktināsies salīdzinājumā ar latviešu skolām, kur apmācība joprojām tiek organizēta vienīgi dzimtajā valodā. Secinājumu par jaunas mazākumtautību izglītības reformas kaitīgumu droši pamato 2004. un 2012. gada reformu acīmredzami negatīvie rezultāti – mācīties kļuva grūtāk, mazākumtautību skolu audzēkņu atzīmes strauji pasliktinājās, salīdzinot ar pirmsreformas laiku. Apgalvojums, ka mācības tikai latviski uzlabošot krievu skolu absolventu konkurentspēju, neiztur kritiku: jau tagad, kad latviešu valodā pasniedz ap pusi priekšmetu, trešdaļai skolēnu ir grūtības mācībās. Gadījumā, ja visi vispārizglītojošie priekšmeti tiks mācīti tikai valsts valodā, nesekmīgu skolēnu skaits pieaugs lavīnveidīgi. Tas attiecīgi ietekmēs pašu jaunekļu karjeras iespējas un Latvijas ekonomiku.

Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka tikai viena Eiropas valsts pašlaik iznīcina mazākumtautību izglītību. Tā ir vardarbības un ekonomiskās krīzes pārņemtā Ukraina. Latvijā šādas krīzes un pretstatījuma sabiedrībā nav. Mazākumtautību skolas turpina darboties tādās Latvijai pēc attīstības līmeņa līdzīgās valstīs kā Slovākija, Rumānija un Bulgārija. Eiropas Savienības attīstītajās valstīs gandrīz visur tiek paplašināts mazākumtautību valodu lietojums izglītības procesos. Tādas pārtikušas valstis, kā Somija, Beļģija un Luksemburga, veicina daudzvalodību izglītības sistēmā. Šādā situācijā protestu un dusmas izraisa Latvijas valdības lēmums sekot tieši Ukrainas, nevis Somijas vai Luksemburgas piemēram.

Cienījamais Ministru prezidenta kungs! Ņemot vērā augstāk izklāstīto un Saeimas vēlēšanu, kurās arī krievvalodīgie Latvijas pilsoņi vērtēs Jūsu darbu, tuvošanos, aicinām Jūs atgriezties pie jautājuma par mazākumtautību skolu nākotni. Aicinām Jūs uzdot valdībai papildināt normatīvos aktus ar noteikumiem par garantētām iespējām izmantot krievu un citas mazākumvalodas mācību gaitā vispārizglītojošos priekšmetos. Uzskatām par nepieciešamu ieviest regulējumu par mācībvalodu izmantošanas proporciju brīvu izvēli, nododot to skolas padomju un pašvaldību ziņā.

Godājamais Kučinska kungs, rīkosimies tā, lai saglabātu mieru un uzticību mūsu sabiedrībā! Tas nav iespējams bez cieņpilnas attieksmes gan pret latviešu kā vairākuma, gan pret krievu un citu mazākumtautību interesēm. Mazākumtautību skolas ir visas Latvijas tautas lepnums un vērtība, un to nākotne ir atkarīga no mums un Jums.

Sabiedriskās kustības un organizācijas:

Štābs XXI – Krievu skolu aizstāvības štābs

Latvijas Krievu savienība

Latvijas Cilvēktiesību savienība

Krievu biedrība Latvijā

Pilsoņu un nepilsoņu savienība

Latvijas Krievu kopiena

Biedrība “Rodina”

Latvijas Antinacistiskā komiteja

Share: