Eiropas Parlaments – par krievu skolām!

4225

Eiroparlamenta deputāti no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm atbalstīja krievu skolu saglabāšanu Latvijā.

Dažu nedēļu laikā Latvijas deputāti, kas pārstāv Latvijas krievvalodīgos iedzīvotājus – Miroslavs Mitrofanovs un Andrejs Mamikins – organizēja Eiroparlamentā parakstu vākšanu zem aicinājuma Latvijas Republikas Saeimai un Ministru kabinetam. Šajā aicinājumā tiek kritizēts lēmums par pilnīgu pāreju uz mācībām latviešu valodā Latvijas mazākumtautību skolās, aicinājuma teksts satur atgādinājumu par Eiropas Savienības pamatprincipiem – cieņu pret nacionālo minoritāšu tiesībām un nacionālo minoritāšu tiesību aizsardzību, kā arī tajā tiek aicināts pārskatīt nesen Latvijā pieņemto lēmumu par vidējās izglītības mazākumtautību valodās likvidāciju.

Šo aicinājumu parakstījuši 115 Eiropas Parlamenta deputāti, kuri pārstāv visas 28 (!) Eiropas Savienības valstis un praktiski visas Eiroparlamenta frakcijas. Tādējādi par krievu izglītības saglabāšanu ir parakstījies katrs septītais eirodeputāts. Pēdējā laikā tā ir bezprecedenta solidaritātes paušana attiecībā pret nacionālajām minoritātēm, un it īpaši – attiecībā pret Eirosavienības krievvalodīgajiem iedzīvotājiem.

Eirodeputāts Miroslavs Mitrofanovs šādi komentējis rezultātu:

– Es izsaku sirsnīgu pateicību visiem tautas priekšstāvjiem, kuri parakstījuši aicinājumu par krievu izglītības aizsardzību, un tiem, kuri nodrošināja parakstu vākšanu – tas ir mans kolēģis Andrejs Mamikins un mana biroja darbinieki Eiroparlamentā. Bez pārspīlējuma var teikt, ka tā ir liela uzvara un palīdzība mūsu cīņā. Turklāt ar to es domāju ne tikai cīņu par krievu skolu saglabāšanu Latvijā, bet arī par mūsu kustības arestēto dalībnieku – A. Gapoņenko un V. Lindermana – atbrīvošanu. Pēc tam, kad vairāk nekā simts Eiropas politiķu no visām ES dalībvalstīm ir parakstījušies par izglītību nacionālo minoritāšu valodās, Latvijas varas pārstāvju represijas pret mūsu partiju – Latvijas Krievu savienību – par Vecāku sapulci, kas rīkota krievu skolu aizsardzībai, izskatās pēc nožēlojama un neprātīga oficiālās Latvijas mēģinājuma pretstatīt sevi Eiropas Savienībai. Kopā ar mums ir Eiropa! Tā mēs uzvarēsim!

Pielikumā – aicinājuma teksts, zem kura parakstījušies 115 eirodeputāti.

To the Parliament of Latvia (Saeima)

To the Cabinet of Ministers of Latvia

We call you to revise the last amendments to the Education Law and amendments to the General Education Law, which are aiming to eliminate secondary school education and to restrict primary school education in Russian language in Latvia.

We declare the protest against such hard restriction of the right of Russian-speaking Latvians to use their native language. School education in native languages of traditional ethnic and linguistic minorities is one of the most important values of the European Union. Russian-speaking community of Latvia is one of such traditional linguistic minorities of the European Union and Latvian authorities should respect its rights.

In accordance with Article 2 TEU, the Union was founded on the values of, inter alia, respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. Article 14(2) of the Framework Convention for the Protection of National Minorities ratified by Latvia in 2005, stipulates that in areas inhabited by persons belonging to national minorities traditionally or in substantial numbers, if there is sufficient demand, the Parties shall endeavor to ensure, as far as possible, that persons belonging to those minorities have adequate opportunities for being taught the minority language. There is no doubt that such areas exist in Latvia, there is sufficient demand for receiving instruction in minority languages, and it is possible to ensure this.

Moreover, the European Parliament resolution from March 11, 2004 on the comprehensive monitoring report of the European Commission on the state of preparedness for EU membership of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia called on the Latvian authorities to ensure bilingual school education, including the final exams, according to the current rules, which envisage 60% of teaching in the state language and 40% in the minority language. This recommendation was supported by the European Parliament and remains relevant today.

Signature: