EIROPAS VALODAS – MŪSU VĒRTĪGAIS EIROPAS MANTOJUMS

5445

Eiropas Parlamenta Tradicionālo nacionālo minoritāšu un reģionālo valodu intergrupas preses relīze, veltīta Eiropas valodu dienai

Valodas nosaka Eiropu. Valodas nosaka, kas mēs esam. Tās veido mūsu attīstību un saista mūs ar valstīm un reģioniem, kuros dzīvojam. Katra valoda nes unikālas vēsturiskas, sociālas un kultūras zināšanas, kā arī unikālu cilvēku pieredzi un pasaules redzējumu. Tas ir mūsu vērtīgais mantojums.

26. septembris ir EIROPAS VALODU DIENA. Tas ir īstais brīdis atzīmēt Eiropas kultūras bagātību un daudzveidību – galveno vērtību, kas ir Eiropas projekta pamatā. Šī diena uzsver citu Eiropas valodu apgūšanas priekšrocības, atklājot tajās ietvertas jaunas kultūras un gūstot jaunas perspektīvas pasaulē. Nav nekā labāka par daudzvalodību, lai veicinātu dziļāku savstarpēju sapratni un radošumu.

Eiropas valodu diena ir arī iemesls pievērst uzmanību nereti trauslajai un bīstamajai situācijai ar mazākumtautību valodām un mazāk lietotām valodām Eiropā, kā arī nepieciešamībai tās atzīt, aizsargāt un attīstīt.

Šajā ziņā koronavīrusa pandēmija ir izrādījusies ļoti zīmīga, jo radīja papildu problēmas šādu valodu lietotājiem. Pētījumi liecina, ka vismaz pusei tradicionālo nacionālo un lingvistisko minoritāšu kopienu nebija pieejama pamatinformācija par veselību dzimtajā valodā. Bērniem, kas pieder pie šādām mazākumtautību vai valodu grupām, arī radās papildu grūtības ar piekļūšanu izglītībai dzimtajā valodā salīdzinājumā ar bērniem, kuri pieder pie vairākuma. Turklāt pandēmija ir nesamērīgi skārusi arī mediju un kultūras aktivitātes mazākumtautību valodās sakarā ar to mazāko izplatību. Šī nevienlīdzība pierāda, ka vēl ir daudz darāma gan Eiropas Savienības līmenī, gan valstu līmenī, lai nodrošinātu minoritāšu valodu un kultūru aizsardzību un veicināšanu.

Mēs, Eiropas Parlamenta Tradicionālo nacionālo minoritāšu un reģionālo valodu intergrupas pārstāvji, uzsveram dzimtās valodas izmantošanas nozīmi, par spīti sarežģītajiem laikiem. Esam pārliecināti, ka tradicionālo minoritāšu kopienu valodu izmantošana saziņā ar valsts institūcijām, izglītībā un kultūras dzīvē ir jānodrošina katrā Eiropas Savienības dalībvalstī gan normālos, gan ārkārtējos apstākļos. Tikai tad varēsim teikt, ka Eiropas valodām tiek pienācīgi izrādīta cieņa.

Share: