Eiropas vērtības Latvijas iedzīvotāju skatījumā

4747

Fokusa diskusiju grupu kopsavilkums.

Kopumā raksturojot galvenās aktualitātes valstī, respondentu spontānās atbildes ir
diezgan atšķirīgas un pretrunīgas. Salīdzinoši pozitīvāk noskaņoti bija jaunieši,
vienlaicīgi uzsverot, ka politiskās dienas kārtības jautājumi viņus neinteresē –
nepievērš tam uzmanību. Savās atbildēs jaunieši pauž sev personīgi tuvās bažas par
izglītības kvalitāti, veselības pakalpojumiem, tajā pašā laikā kā īpašas vērtības
izceļot mierīgu politisko situāciju valstī, pakāpenisku attīstību, ceļu pakāpenisku
remontu, ēku fasāžu Rīgā atjaunošanu, iespējas biznesa attīstībai.

LASIET VAIRĀK

Share: