Dzīvokļu īpašnieku sapulces paraugprotokols

DZĪVOJAMĀS MĀJAS AR ADRESI RĪGĀ _________________ IELĀ Nr.____DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCES PROTOKOLS Rīgā, 200___.gada ____. _________________. Sapulcē piedalās: Dzīvojamās mājas ar adresi Rīgā, ______________...

PAR ATŠĶĪRĪBU PILSOŅU UN NEPILSOŅU TIESĪBĀS SARAKSTU

1. Nepilsoņu skaita samazināšanās tempi 1.1. Līdz 1991. gada oktobrim visiem Latvijas iedzīvotajiem bija vienādas tiesības. 1991. gada 15. oktobrī Latvijas parlaments pieņēma Lēmumu...

Saeimas debates par atsevišķiem priekšlikumiem atcelt tiesību starpību starp LR pilsoņiem un LR...

1. Latvijas Republikas 8.Saeimas ziemas sesijas vienpadsmitā sēde 2006.gada 23.martā<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētājas biedrs...

Dažas starptautiskās rekomendācijas, kas bija dotas Latvijai par nepieciešamību samazināt atšķirības pilsoņu un nepilsoņu...

1. Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress (Eiropas Padome), 47. Rekomendācija (1998.) par demokrātiju vietējā un reģionālajā līmeņos Latvijā; 28/05/1998.9. Saskaņā ar Eiropas Pašvaldību Hartas...

Pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirības, kas zaudēja spēku (2010)

I. Aizliegums ieņemt valsts un sabiedriskos amatus(a) Valsts sektorā Profesijas, kurās var strādāt tikai pilsoņi:1. Saimnieciskās tiesas tiesneši Likums “Par Latvijas Saimniecisko tiesu”,27.11.91., 4.2 p....

Daži divpusēji un daudzpusēji līgumi, kuri diskriminē nepilsoņus (2010)

1. Vispārējā rakstura līgumiNr Valsts gads m d Līguma pants nosaukums1. Ungārija 1992. 8 7 8.,14.,17. Par draudzību un sadarbību2. Ukraina 1995. 5 23 9.,15.,18. Par draudzību un sadarbību3. ES*1 1995. 6 12 37.-44. Par asociācijas izveidošanu 4. Indija*2 1995. 9 1 3.(1) Par ekonomisko un tehnisko sadarbību5. Čehija 1999. 5 10 Preambula Par sadarbību kultūras jomā6. ES*3 2003. 4 16 45. Par LR pievienošanos ES7. Meksika*4 2005. 4 14 21. Par...

Pilsoņu un nepilsoņu – Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju tiesību salīdzinājums (2010)

I. Aizliegums ieņemt valsts un sabiedriskos amatus(a)Valsts sektorā Profesijas, kurās var strādāt tikai pilsoņi:1. Konstitucionālie ierobežojumi: Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā...

Populāri