Lūgumraksts Eiropas Parlamentam par nepilsoņu tiesībām

185

Mēs, Igaunijas un Latvijas iedzīvotāji, gribam pievērst jūsu uzmanību pretrunām, kas skar vēlēšanu tiesības divās ES dalībvalstīs. Latvijā un Igaunijā dzīvo liels skaits de facto bezvalstnieku (apatrīdu), kuri ir bijušie PSRS pilsoņi un to pēcnācēji un kuriem nav tās valsts, kurā viņi dzīvo, vai arī kādas citas valsts pilsonības. Igaunijā šos cilvēkus sauc par “personām ar nenoteikto pilsonību”, Latvijā – par “nepilsoņiem”. Šiem cilvēkiem nav tiesību piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, lai gan to skaits tiek ņemts vērā, nosakot valstī ievēlēto deputātu skaitu. Turklāt šo cilvēku tiesības uz politisko līdzdalību ir ievērojami ierobežotas salīdzinājumā ar ES pilsoņiem.

Mēs lūdzam Eiropas Parlamentu izskatīt šo problēmu un risināt situāciju ar nepilsoņu nepietiekamo pārstavniecību Eiropas Parlamentā un deputātu mandātu sadali uz to rēķina. Mēs prasām arī, lai Eiropas Parlaments izbeidz nevienlīdzīgo attieksmi pret Igaunijā un Latvijā dzīvojošiem de facto bezvalstniekiem salīdzinājumā ar ES pilsoņiem jautājumā par politisko līdzdalību.

Share: