Partijas Latvijas Krievu savienība kongresa rezolūcija Latvijai, Krievijai un Eiropas Savienībai ir jāsadzīvo mierā

623

Par tuvākā laika galvenajiem uzdevumiem partija uzskata pretkara akciju organizēšanu, Rietumu un Krievijas attiecību krīzes pārvarēšanas veicināšanu, krievu skolu atbalstu, kā arī Latvijas Republikas etnisko minoritāšu izglītības un kultūras tiesību aizstāvēšanu. Partija attīstīs stratēģisko sadarbību ar reģionālajām un etniskajām partijām (Eiropas Brīvās alianses dalībniecēm) Eiropas stabilitātes, drošības un sociālā taisnīguma problēmu jomās.

Viens no partijas pamatuzdevumiem ir sadarbība ar starptautiskajām organizācijām un medijiem ar nolūku aizstāvēt Latvijas Satversmē deklarēto vārdu un uzskatu brīvību, informācijas saņemšanas un izplatīšanas tiesības, kuras pašlaik ir apdraudētas represīvu likumu pieņemšanas, kā arī policijas represīvā spiediena dēļ.

Latvijas Krievu savienība uzskata par nepieciešamu stabilo un abpusēji pieņemamo attiecību izveidošanu starp Krieviju un Eiropas Savienības valstīm, kā arī starp Krieviju un Latviju. Ja iepriekš mēs uztvērām to kā ekonomiskas attīstības priekšnosacījumu, tad šodien runa ir pirmām kārtām par militāras sadursmes nepieļaušanu starp Krieviju un Rietumvalstīm, kas var kļūt par katastrofu Baltijas valstīm, tajā skaitā Latvijai. Pēdējos divos gados militāri politiskā situācija attīstījās pretrunīgi. Krievija un Rietumvalstis atturējās no tiešas militāras sadursmes Sīrijā un Ukrainā. Šīs politikas rezultāts ir samērā ilgstošs pamiers Ukrainas austrumu daļā un Sīrijas konflikta relatīva stabilizācija, kas atklāj šim konfliktam politiskas noregulēšanas perspektīvu. No otras puses situācija kļuva vēl sliktāka, nekā pirms diviem gadiem. Šodien notiek Baltijas reģiona ātrā militarizācija un arī pieaug informācijas un psiholoģiskā kara saspringuma līmenis. Eiropas Savienībā un īpaši Baltijas valstīs mākslīgi tiek izplatīta pretkrievu histērija, palielinās militārie izdevumi un tiek novietots amerikāņu karaspēks, tajā skaitā smagie uzbrukuma ieroči, kā arī ir plānota spārnoto raķešu jūras nesēju izvietošana.

Latvijas teritorija varētu kļūt par karadarbības teātri ierobežota bruņota konflikta gadījumā, ja Rietumvalstis un Krievija neatradīs savu pretrunu mierīgu atrisinājumu. Baltijas reģions pārvēršas telpā, kurā varētu notikt militāro triecienu apmaiņa ar konvencionāliem ieročiem un kodolieročiem; šo triecienu risks var tuvākajā perspektīvā palielināties uzbrukuma ieroču koncentrācijas pierobežas zonā pieauguma dēļ. Ja tagad neapturēt noslīkšanu karā, tad pēc pieciem gadiem Baltijas teritorija no Igaunijai līdz Polijai var pārvērsties par tuksnesi.

Mēs aicinām visas konfliktā iesaistītās pusēs nepieļaut noslīkšanu karā un panākt vienošanos par pilnīgu reģiona demilitarizāciju. Cita starpā ir jāvienojas par savstarpējas kontroles mehānismiem, kuri izslēgtu jebkuras spekulācijas attiecībā uz teritoriālas ekspansijas vai valsts sistēmas vardarbīgas maiņas draudiem. Demilitarizētam Baltijas reģionam ir jākļūst par Eiropas drošības reālistiskas arhitektūras jaunu daļu, kurā Krievijas un Rietumvalstu intereses būtu līdzsvarotas. Mēs aicinām NATO struktūras, kā arī Latvijas valdību, politiskas partijas un medijus izbeigt kara psihozes kurināšanu, atteikties no jauno draudu, kuri esot nākuši no Krievijas, meklēšanas un izgudrošanas. Mēs aicinām Krievijas varu pie simetriskas retorikas deeskalācijas attiecībā uz Rietumvalstīm. Visām pusēm tagadējā situācijā ir jārīkojas atbildīgi, demonstrējot politisko briedumu.

Latvijas Krievu savienība turpinās veikt informējošo darbu medijos un organizēt tiešas darbības akcijas, kuras būs vērstas uz sabiedriskās domas maiņu par labu mierīgai un abpusēji izdevīgai līdzpastāvēšanai. Latvijas sabiedrībai ir jāpasaka Rietumiem un Austrumiem: „Nē – naidam, jā – sadarbībai”! Latvijas, Krievijas un Eiropas Savienības intereses var būt sakārtotas – un tām ir jābūt harmonizētām, nodrošinot dzīvi šodienas un topošām paaudzēm. Komunicējot ar medijiem un politiķiem Krievijā un Rietumvalstīs, mēs strādāsim, lai izskaust destruktīvus aizspriedumus, bailes un agresiju, lai atjaunot uzticību starp mūsu kontinenta tautām.

Rīga, 2016. gada 16. aprīlis.

Share: