Politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” PROGRAMMA LR 9. Saeimas velēšanām

584

Pilna programma –

PCTVL – 17 gadi politikā: pieredze un enerģija

PCTVL – tā ir cerība uz taisnīgu varu un visas Latvijas tautas labklājību. PCTVL biedru skaits pastāvīgi pieaug, partija apvieno sevī profesionāļu pieredzi un jaunatnes enerģiju. Pašvaldībās, Saeimā un Eiroparlamentā partiju pārstāv 40 deputāti. Tai pieder vara četrās valsts pilsētās.

Tautas labklājība

Latvijā PCTVL nodrošinās darba algu un sociālo garantiju paaugstināšanu līdz Eiropas līmenim, investējot līdzekļus izglītībā, infrastruktūrā, enerģētikā, kā arī ieviešot nodokļu atvieglojumus, atbalstīdama vidējo un mazo uzņēmējdarbību, attīstīdama tranzītu un tūrismu, samazinādama militāros izdevumus un atsakoties no „gaismas piļu” celtniecības. 4 gadu laikā minimālā alga, pensijas apmērs un ar nodokli neapliekamais minimums tiks pacelti līdz reālajam iztikas minimumam.

Vesels cilvēks – veselīga nācija

PCTVL iestājas par kvalitatīvu medicīnisko aprūpi visiem, par bērnu, pensionāru un invalīdu bezmaksas ārstēšanu. Strādājošajiem tiks paredzēta jaukta medicīnas pakalpojumu sistēma (valsts garantētais minimums plus obligātā medicīniskā apdrošināšana uz iekasēto nodokļu rēķina). Veselības aprūpes finansējums – ne mazāks par 8% no iekšzemes kopprodukta.

Ikvienam – cilvēka cienīgu mājokli

PCTVL palielinās valsts dotācijas municipālo mājokļu celtniecībai un to programmu īstenošanai, kas paredz mājokļa problēmu risināšanu – pirmām kārtām denacionalizēto namu iemītniekiem un jaunajām ģimenēm. Valsts nodrošinās iedzīvotāju aizstāvību no namīpašnieku patvaļas. Mēs panāksim kārtības ieviešanu dzīvojamā fonda apkalpošanas sfērā.

Par efektīvu pārvaldi bez korupcijas

Likumus un pārvaldes lēmumus ir jāpieņem atklāti. Atklātības principu jāievēro, sadalot valsts pasūtījumus, nosakot tarifus, noslēdzot darījumus ar valsts īpašumu. Jāpazemina sliekšņa līmenis valsts pasūtījumam, kas tiek sadalīts uz konkursa pamata. Obligāti ir jāņem vērā to personu viedokli, kurām ir adresēts konkrētais lēmums. Korumpēto ierēdņu un politiķu vieta – cietumā. Patiesu neatkarību partijām jānodrošina, aizliedzot to privātfinansēšanu.

Ģimene – svarīgākā vērtība

PCTVL ir par efektīvas dzimstības sistēmas stimulēšanu un par palīdzību ģimenēm ar bērniem. Valsts attīstīs sabiedrībā pozitīvu attieksmi pret laulību, daudzbērnu ģimeni, sekmēs, lai sievietes dzemdē pirmo bērnu jaunības gados.

Par drošu dzīvi !

Valsts, sadarbojoties ar sabiedrību, izskaudīs ielu noziedzību, narkomāniju un tirdzniecību ar cilvēkiem. Jānovērš starptautiskās noziedzības iekļūšanu valstī.

Ārpolitikā – labas kaimiņattiecības

Valdība, kuras sastāvā būs PCTVL, atrisinās šādus uzdevumus:

– pilnībā normalizēs attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju;

– atgriezīs Austrumu tranzītu;

– panāks savstarpēji izdevīgas ekonomiskās vienošanās.

Latvijas iedzīvotāju kontakti ar kaimiņvalstu iedzīvotājiem tiks maksimāli atviegloti. Mūsu valdība nodrošinās pilnvērtīgu iestāšanos Šengenas zonā. Latvija nepiedalīsies militārajās operācijās ārpus Eiropas robežām.

Nācijai jābūt gudrai

Vidējai izglītībai jākļūst obligātai, bet profesionālajai – orientētai uz maksimālas nodarbinātības nodrošināšanu. Izdevumiem izglītībai jābūt ne mazāk par 3% no IKP, bet zinātnei – ne mazāk par 1,5% no IKP. Tuvākajos gados par prioritārām jākļūst tehniskajām specialitātēm un dabaszinātnēm. Mācību iestādes pašpārvaldei brīvi jāizvēlas apmācības modeļus un valodas. 2015. gadā ir jānodrošina pāreja uz bezmaksas augstāko izglītību.

Krievu valodai – oficiālo statusu

Krievu valodu līdzās latviešu valodai jāpielieto visu līmeņu izglītības sistēmā, kā arī iedzīvotāju kontaktos ar varas institūcijām, tai skaitā ar tiesu. Tajās pašvaldībās, kur krievvalodīgie iedzīvotāji sastāda ne mazāk par 20%, krievu valodai jākļūst par oficiālo.

Piecpadsmit bezpilsonības gadi – pietiek!

Masu bezpilsonība bremzē demokrātijas attīstību. Visiem violeto pasu īpašniekiem jāpiešķir zilās pilsoņu pases. Nepilsoņiem nekavējoties jāpiešķir balsstiesības pašvaldību vēlēšanās. Jāatceļ visas nepolitiskās pilsoņu un nepilsoņu atšķirības.

Tīra vide – Latvijas nākotnes ķīla!

Mēs esam par dabas resursu saudzīgu izmantošanu. Zemes izmantošanas mērķu izmaiņa un ekoloģiski bīstamu objektu būvniecība jāveic tikai, saņemot iedzīvotāju piekrišanu un attiecīgu kompensāciju, pēc plaša mēroga aptauju vai reģionālo referendumu rīkošanas.

Mūsu sauklis: Viens likums, viena taisnība visiem!

Share: