Apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” programma 2004. g. Eiropas Parlamenta vēlēšanām

403

Katram Latvijas iedzīvotājam – Eiropas tiesības un brīvības, algu un garantijas!

2004. gads ieies Latvijas vēsturē kā liktenīgu pārmaiņu laiks. Mūsu valsts iestājas Eiropas Savienībā, notiek pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

Latvijas tauta ir samaksājusi pārāk augstu cenu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Valdošo partiju noziedzīgā politika daudzu gadu laikā bija vērsta uz to, lai atbrīvotu tirgu Rietumu ražotājiem, kā rezultātā Latvijā tika sagrauta rūpniecība un lauksaimniecība. Trīspadsmit gadu laikā realizēto antihumāno reformu rezultātā valsts zaudēja 12% savu iedzīvotāju. Latvija ir Eiropas līdere iedzīvotāju skaita samazināšanās tempu ziņā. Latgale ir atzīta par nabadzīgāko ES reģionu, mūsu valsti masveidīgi pamet jaunatne. Valdība nav atrisinājusi cenu pieauguma problēmu, kas saistīta ar iestāšanos ES, tādējādi vēl vairāk pasliktinot lielākās daļas iedzīvotāju stāvokli.

Par eirointegrācijas negatīvajām sekām ir atbildīgas Latvijas labējās, nacionālistiskās partijas, taču daļu atbildības ir jāuzņemas arī ES birokrātijai, kura pievēra acis uz Latvijas varas institūciju necilvēcīgo sociālo politiku. Eiropas Savienībai pēc iespējas jākompensē ekonomiskos un humanitāros zaudējumus, kurus cietusi Latvijas tauta eirointegrācijas gaitā. Apvienība “Par cilvēka tiesībām Vienotā Latvijā” piedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Eiropas Savienības atbalstu Latvijas ekonomikas atjaunošanai, mūsdienīgas infrastruktūras izveidei, bezdarbnieku pārkvalifikācijai un darbiekārtošanai, kā arī lauku iedzīvotāju labklājības veicināšanai.

Mūsu deputātu uzdevums Eiroparlamentā ir aizstāvēt Latvijas tautas, valsts krievvalodīgās kopienas, savu vēlētāju intereses. Eiropas Parlamentā PCTVL sadarbosies ar kreisajām, mazākumtautību, reģionālajām un zaļo partijām. Par šādu partiju savienības daļu ir jākļūst arī Eiropas Krievu partijai, kura nākotnē apvienos ES krievu politiskās un sabiedriskās organizācijas.

PCTVL Eiropas līmenī aizstāvēs cilvēka tiesības uz dzīvību, veselīgu vidi, vārda un uzskatu brīvību, kā arī tiesības iegūt izglītību dzimtajā valodā, saglabāt etnisko identitāti un nacionālo kultūru. Apvienības deputāti sekmēs Latvijas nepilsoņu atzīšanu par pilntiesīgiem ES pilsoņiem. PCTVL Eiropas Parlamentā atbalstīs Krievu skolu aizstāvēšanas štāba, arodbiedrību, cilvēktiesību aizstāvības organizāciju, ka arī veterānu un nacionālo kultūras biedrību prasības.

PCTVL mērķis ir nodrošināt vienotajā Eiropā katram Latvijas iedzīvotājam cilvēka cienīgu dzīvi, atalgojumu un sociālās garantijas. Netaisnīgajai atšķirībai algu, pensiju un sociālo pabalstu apmēros starp dažādām Eiropas daļām pakāpeniski jāizzūd.

Laiks izaicina Eiropas Savienību. Sekmīgai attīstībai Eiropas Savienībai ir jāatrisina problēmas, kas saistītas ar efektīvu lēmumu pieņemšanas procedūru un politisko atbildību par šiem lēmumiem. Ir nepieciešams palielināt Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas lomu. Eiropai jābūt atklātai un demokrātiskai, spējīgai izskaust jebkuras rasisma izpausmes.

Mūsdienu Eiropas Savienība ir pārejas posms ceļā uz daudz taisnīgāku Eiropas tautu un kultūru savienību. No patreizējās nacionālo valstu alianses Eiropas Savienībai ir jātop par reģionu federāciju.

ES paplašināšanai uz Austrumiem un partnerattiecībām ar Krieviju jābūt vērstām uz to, lai no Lisabonas līdz Vladivostokai izveidotu vienotu politisko un ekonomisko telpu. Vienota Eiropa dos izredzes gūt virsroku konkurencē ar tādiem strauji augošiem reģioniem kā Amerika un Austrumāzija. Eiropai globālā mērogā jāsekmē tāda pasaules kārtība, kurā nebūs iespējama masu vardarbība, terorisms un lielas iedzīvotāju daļas katastrofālā nabadzība. Tikai vienota Eiropa spēs nodrošināt cilvēka tiesību, sociālo un ekoloģisko standartu realizāciju.

2004. gada 22. martā Rīgā

Tatjana Ždanoka

___________________

Miroslavs Mitrofanovs

___________________

Juris Sokolovskis

___________________

Valērijs Petrovs

___________________

Natālija Jolkina

___________________

Oļegs Tolmačovs

___________________

Andrejs Jakovļevs

___________________

Ilga Oziša

___________________

Maksims Margoļins

___________________

Eduards Žemaitis-Dzicevičs

___________________

Share: