Partijas “Latvijas Krievu savienība” programma Rīgas domes vēlēšanām (2020.g.)

6219

Mūsu mērķis ir iekārtot dzīvi Rīgā par labu visiem rīdziniekiem, attīstīt to labāko, kas jau ir veidots pilsētā, tajā skaitā sociālās palīdzības sistēmu, mazināt komunālos tarifus, sakārtot namus un ceļus.

Saglabāsim un atjaunosim Pārdaugavas pieminekli Atbrīvotājiem, sniegsim atbalstu visiem rīdziniekiem neatkarīgi no tautības, sociālā statusa, dzimuma un vecuma.

Kādai Rīgai būt – lemj rīdzinieki.

Latvijas Krievu savienība apvieno krievu kultūras cilvēkus. Mēs maksājam nodokļus un mums ir tiesības lemt, kādiem mērķiem tie tiks tērēti. Kopienai ir nepieciešami savi pārstāvji Rīgas domē.

Mēs gribam redzēt Rīgu kā mūsdienīgu, augošu pilsētu – Baltijas reģiona ekonomikas un kultūras centru.

Nevienai no partijām, kas noveda Rīgas pašvaldību tagadējā strupceļā, nav morālo tiesību atgriezties pie varas.

LKS ir vienīgais spēks Latvijā, kas balstās uz daudzu tūkstošu cilvēku protesta kustību. Mūsu Rīgas domes deputātu personās vēlētāji iegūs pārstāvjus, kas pārbaudīti gadiem ilgajā cīņā par tautas interesēm.

Mēs sāksim Rīgas pārvaldības vēsturi no tīras lapas un rakstīsim to tīrām rokām.

LKS Rīgas Domē:

Miljarda lielais Rīgas budžets un papildus simtiem miljoniem eiro ES līdzekļu nāks sociālo garantiju saglabāšanai, ceļu, mājokļu, skolu un bērnudārzu celtniecībai un remontam.
Nodrošināsim lēmumu caurskatāmību. Atklāsim datus par to, kurš ierēdnis, deputāts un kura partija katrā posmā atbalstīja projektu, un kādi ir rezultāti. Rīgai jāzina savi varoņi un ļaundari!

Panāksim no Saeimas ienākumu nodokļa pārdali par labu Rīgai, kur atrodas daudzu ārpus pilsētas dzīvojošo un labi atalgoto darbinieku darbavietas.

Saglabāsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides un papildus atbrīvosim no nodokļa dzīvojamās platības pirmos 50 kvadrātmetrus.

Samazināsim “Rīgas namu pārvaldnieka” apsaimniekošanas tarifus līdz Rīgas namu pārvalžu mediānas cenai.

Visos pilsētas rajonos nodrošināsim RNP speciālistu pieņemšanu klātiene.

Veidosim neatkarīgo “Komunālo ombudu”, kas aizsargās rīdzinieku tiesības komunālās saimniecības jomā.

Padarīsim dzīvojamā fonda remontdarbu iepirkumu sistēmu caurskatāmu un atklātu.

Nodrošināsim Rīgas uzņēmumos apmaksātās prakses iespējas augstskolu, koledžu un arodskolu audzēkņiem.

Panāksim pašvaldības piemaksas sabiedriski nozīmīgiem specialistiem.

Saglabājot atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā un ievērojot citu pašvaldību pieredzi, panāksim bezmaksas braukšanu visiem rīdziniekiem.

Stingri liegsim cilvēku, kas ar savu uzvedību vai stāvokli traucē citus pasažierus, atrašanos sabiedriskajā transportā.

Attīstīsim Rīgas transporta sistēmu – labvēlīgu gājēju, velobraucēju, sabiedriskā transporta un autovadītāju kopizmantošanai.

Mazināsim smagā transporta pārvietošanos pilsētā, uzlabojot gaisa kvalitāti un mazinot trokšņa piesārņojumu.

Pārkārtojot apstādījumus un regulāri laistot ceļus, mazināsim pilsētas piesārņojumu ar putekļiem.

Katrā pilsētas apkaimē uzcelsim jaunās transporta stāvvietas, izmantojot nolaistos territorijas.

Ieviesīsim jaunu principu sociālajā palīdzībā: nevis trūcīgie nāk pēc palīdzības, bet palīdzība nāk pie trūcīgajiem.

Atjaunosim rīdziniekiem un jauniebraukušajiem no citiem pašvaldībām īrei pieejamā dzīvojamā fonda plašo būvniecību, kā arī renovāciju. Rīgas kaķu dzīvībām ir nozīme. Atjaunosim pabalsta izmaksu īrniekiem par denacionalizēto mājokļu atbrīvošanu.

Nodrošināsim iespēju lietot krievu valodu saziņā ar pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm.

Rīgas pasākumu kalendārā latviešu svētkus bagātināsim ar kultūras pasākumiem, kas atbilst krievu un citu kopienu tradīcijām.

Nodrošināsim pieejamību skolām un bērnudārziem katrā pilsētas apkaimē.

Garantēsim taisnīgu resursu sadali izglītības iestādēm neatkarīgi no mācībvalodas.

Visos gadījumos, kad var iztikt bez attālinātām mācībām, nodrošināsim ierasto mācību kārtību skolās.

Iecelsim par skolu un bērnudārzu direktoriem tādus speciālistus, kas maksimāli saglabās rīdzinieku bērnu nacionālo identitāti.

Share: