Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2009. gads – programma

594

Katram Latvijas iedzīvotājam – cilvēktiesības un sociālās garantijas! Katrai Eiropas Savienības dalībvalstij – iespēju saņemt taisnīgu palīdzību ekonomiskās krīzes pārvarēšanai! Katrai Eiropas tautai – tiesības lietot dzimto valodu un tiesības iegūt izglītību dzimtajā valodā!

Vairākumam Eiropas Savienības tautu ir savi deputāti Eiropas Parlamentā. Latvijas krievu kopienu un Eiropas Savienības krievvalodīgos pārstāv Tatjana Ždanoka – PCTVL līdere 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Kopā ar viņu startē jaunu un pieredzējušu politiķu komanda. PCTVL piedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, lai turpinātu sava pirmā Eiropas Parlamenta deputāta uzsāktos darbus. T. Ždanoka panāca, ka Eiropas Parlamentā tika apspriestas Latvijas un Igaunijas krievvalodīgo iedzīvotāju problēmas, nepilsoņi ieguva tiesības bez vīzām pārvietoties vairākumā Eiropas Savienības valstu un Krievijā. Eiropas Krievu alianse T. Ždanokas vadībā ne tikai apvienoja krievvalodīgos dažādās Eiropas valstīs, bet arī radīja jaunus priekšnosacījumus Eiropas Savienības un Krievijas dialogam. T. Ždanoka atbalstīja antifašistisko kustību vairākās valstīs, nodibināja speciālu fondu krievu izglītības attīstībai un organizēja Latvijas krievu kopienai veltītu fotoizstādi.

PCTVL deputāti Eiropas Parlamentā turpinās darboties, lai tuvinātu Eiropas Savienības un Krievijas pozīcijas, jo šāda tuvināšanās var kļūt par izšķirošo faktoru Eiropas izkļūšanai no ekonomiskās krīzes. Mūsu deputāti Eiropas Parlamentā aizstāvēs cilvēka pamattiesības un pamatbrīvības, Latvijas rūpniecības un lauksaimniecības intereses, kā arī Latvijas iedzīvotāju sociālās tiesības. PCTVL iestājas par Eiropas Savienības tiesībsargājošo struktūru sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju. Mūsu pārstāvji nodrošinās, ka Eiropas Savienībā tiek izplatīta patiesa informācija par mūsdienu Latvijas problēmām, iespējām un vēsturisko pieredzi. Mūsu deputāti turpinās atbalstīt projektus izglītības sfērā, informēs Latvijas iedzīvotājus par Eiropas Savienību, bet citu valstu iedzīvotājus – par Latvijas krievu mazākumtautību. Nākamo 5 gadu laikā ir jāpanāk Latvijas nepilsoņu tiesības piedalīties pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī tiesības strādāt Eiropas Savienības dalībvalstīs uz tādiem pašiem nosacījumiem kā Eiropas Savienības pilsoņiem.

Realizējot eiropeisku politiku, partija PCTVL sadarbojas ar visiem labas gribas cilvēkiem, cilvēktiesību aizsardzības organizācijām, nacionālajām kultūras biedrībām, veterānu un citām sabiedriskajām organizācijām, kā arī arodbiedrībām un Latvijas pašvaldībām. Eiropas Savienības līmenī PCTVL saglabā partnerattiecības ar Eiropas Brīvo aliansi, tajā ietilpstošajām reģionālajām un mazākumtautību partijām, kreisajām un ekoloģiskajām kustībām, pareizticīgo draudzēm un krievu sabiedriskajām organizācijām.

Nākamā Eiropas Parlamenta uzdevums ir veicināt finansiālās disciplīnas un caurspīdīguma nostiprināšanu gan Eiropas Savienības līmenī, gan pasaules banku sistēmā kopumā. Eiropas Savienībai ir jāpiedalās pasaules finanšu sistēmas reformēšanā ar mērķi nodrošināt Eiropas ekonomiskās attīstības stabilitāti. Tajā pašā laikā ir nepieļaujama „veco” Eiropas Savienības valstu glābšana uz jauno dalībvalstu interešu rēķina. Latvijai ir jāsaņem taisnīga palīdzība no Eiropas Savienības, lai pārvarētu grūtības, kas radušās pievienojot savu vāji attīstīto ekonomiku Eiropas kopējam tirgum. Nepieciešams vienkāršot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma noteikumus Latvijas uzņēmumiem un pašvaldībām.

Nākamā Eiropas Parlamenta pilnvaru laikā ir jāizlemj Lisabonas līguma liktenis, jāuzsāk labklājības un izglītības sfēru pāreja Eiropas Savienības kompetencē, jāpanāk visu dalībvalstu līdztiesība Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalsta politikā. Ir jāatrisina energoresursu deficīta problēma Baltijas reģionā un jāizveido kopīgs ar Ziemeļvalstīm un Krieviju enerģētiskais tirgus. Jāpanāk bezvīzu telpa starp Eiropas Savienību un Krieviju. Pilnā sparā jāsāk darboties Fundamentālo tiesību aģentūrai, kā arī jāmodificē Kioto protokols, balstoties uz pēdējiem datiem par klimatiskajām izmaiņām.

6.jūnija vēlēšanās balsosim par savējiem, pārbaudījumus izturējušiem pārstāvjiem Eiropā! PCTVL deputātu komanda ir cienījama izvēle!

Share: