Partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” programma 10. Saeimas vēlēšanās

596

2010.gadam ir jākļūst par liktenīga pavērsiena gadu Latvijas dzīvē. Ir jānotiek pārmaiņām no meliem uz godīgumu, no politiķu un ierēdņu egoistiskajām interesēm uz visas tautas interesēm, no nabadzības uz attīstību un uzplaukumu. Mēs zinām, kā to panākt. PCTVL stiprā puse ir uzticami līderi, godīgi politiķi un kvalificēti eksperti. Lai panāktu, ka Latvija kļūst par attīstītu, bagātu un no korupcijas tīru valsti, kurā politiķi bauda iedzīvotāju uzticību un ierēdņi kalpo tautai, mums ir nepieciešams ikviena Latvijas iedzīvotāja atbalsts. Tikai kopā mēs uzvarēsim!

Katrs Latvijas iedzīvotājs ir valsts bagātība! Visiem nepilsoņiem – Latvijas pilsonību bez eksāmeniem un zvērestiem. Visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem – tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Mēs izbeigsim nacionālo diskrimināciju un nodrošināsim visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgas tiesības uz darbu valsts pārvaldē. Mēs piespiedīsim ierēdni runāt nodokļu maksātāja valodā un piešķirsim krievu valodai oficiālas valodas statusu pilsētās un novados, kur krievvalodīgo iedzīvotāju skaits ir lielāks par 20%. Panāksim valsts atbalstu latgaliešu valodai.

Varai ir jākļūst godīgai. Mēs mainīsim politiķu un ierēdņu uzvedības noteikumus. Attīrīsim valsts pārvaldi no korupcijas. Korupcijā pieķertajiem ierēdņiem uz mūžu liegsim tiesības strādāt valsts pārvaldē.

Radikāli samazināsim ierēdņu skaitu un atteiksimies no otršķirīgām valsts funkcijām. Savā draudzīgajā attieksmē pret iedzīvotājiem Latvija kļūs par paraugu visai Eiropai. Maksāsim ierēdņiem nevis par procesu, bet par padarīto darbu. Visa informācija par valsts iestāžu un uzņēmumu darbu būs publiski pieejama. Mēs attīrīsim valsts uzņēmumu vadību no politiskajiem ielikteņiem un pieņemsim darbā profesionāļus.

Pāreja uz eiro nedrīkst kļūt par pašmērķi. Līdz situācijas stabilizācijai Eiro zonā par galveno kritēriju veiksmīgai Latvijas monetārajai un finanšu politikai tiks uzskatīts IKP un iedzīvotāju ienākumu pieaugums. Mēs noteiksim prioritāras uz eksportu orientētas ekonomikas nozares, un sniegsim tām iespējamo valsts atbalstu. Par prioritārām nozarēm kļūs: tranzīts, loģistika, augstākā izglītība, farmācija, metālapstrāde, kokapstrāde, pārtikas rūpniecība un tūrisms. Mēs paplašināsim iespējas augstākās izglītības eksportam krievu un angļu valodās. Katram lielam investoram tiks piemēroti atvieglojumi, atkarībā no tā, cik daudz jaunu darbavietu šis investors ir radījis un cik inovatīva ir ražotne. Ieviesīsim fiksētu pazeminātu nodokļu likmi mazajiem uzņēmumiem. Katrs strādājošais iegūs tiesības izmantot daļu no sava ienākuma nodokļa medicīnas pakalpojumu, veselības apdrošināšanas un izglītības apmaksai.

Nodrošināsim labvēlīgu dzīves telpu ģimenēm ar bērniem. Panāksim daļēju bērnu pārtikas un pirmās nepieciešamības preču kompensāciju. Saglabāsim vecāku pabalstus pašreizējā līmenī un līdz 2013. gadam trīs reizes paaugstināsim neapliekamo minimumu strādājošajiem vecākiem. Stimulēsim darba devējus veidot attālinātas darba vietas, lai vecākiem atliktu pietiekami daudz laika saskarsmei ar bērniem.

Nodrošināsim stabilu veselības aizsardzības, izglītības un tiesībsargājošās sistēmas attīstību. Mediķu, skolotāju un policistu algām ir jābūt pietiekami augstām, lai saglabātu kvalificētus kadrus un spētu piesaistīt jaunus speciālistus. Pārbaudīsim slimnīcu pakalpojumu un kompensējamo medikamentu cenu pamatotību.

Apturēsim pensionēšanās vecuma pieaugumu līdz brīdim, kamēr vidējais dzīves ilgums Latvijā sasniegs 75 gadus. Radīsim darbam draudzīgus apstākļus tiem pensionāriem, kuri vēlas strādāt. Pilnīgi atcelsim ienākuma nodokli pensijām.

Attiecības ar ārējo pasauli tiks veidotas, balstoties uz veselo saprātu un valsts ekonomiskajām interesēm. Valdība ar PCTVL atbalstu pilnībā normalizēs attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju, atjaunos austrumu tranzīta plūsmas un panāks, ka tiek atcelti ierobežojumu preču un iedzīvotāju kustībai.

Mūsu mērķi ir sasniedzami, jo mēs ticam, strādājam un uzvaram!

Share: