Apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” programma Olaines Domes vēlēšanām 2001. g.

394

PAR SOCIĀLU TAISNĪGUMU UN CIENĪGU DZĪVI !

Politisko organizāciju apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” piedāvā Olainei programmu, lai izkļūtu no krīzes un aicina savus piekritējus balsot par PCTVL kandidātiem.

Mūsu principi – sabiedriskā solidaritāte, vienāda attieksme pret visiem pilsētas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu tautības, dzimtās valodas vai sociālās izcelsmes.

Mēs uzdodam saviem pārstāvjiem, kuri tiks ievēlēti Domē, nekavējoties pacelt jautājumu par lēmuma par tuberkulozes slimnīcas cietumniekiem izveidošanas Olainē atcelšanu.

Mēs – par Olaines pilsētas slimnīcas saglabāšanu.

Mēs – par visu Olaines iedzīvotāju piedalīšanos pilsētas pārvaldē neatkarīgi no viņu pases krāsas.

Mēs – par minoritāšu skolu saglabāšanu, par tiesībām izmantot krievu valodu oficiālās iestādēs.

Mēs – pret ierēdņu visatļautību, kas rada šķēršļus biznesam un labvēlīgus apstākļus kukuļdošanai.

Mēs – pret kredītu un nodokļu maksātāju līdzekļu nelietderīgu izšķērdēšanu nepārdomātiem pasūtījuma projektiem.

Mēs gribam:

1) Radīt jaunas darba vietas;

2) Veicināt uzņēmējdarbību;

3) Padarīt pilsētu par pievilcīgu jaunām modernām rūpniecības nozarēm;

4) Racionāli un efektīvi apsaimniekot pašvaldības īpašumu;

5) Panākt, lai par vienīgo kritēriju, pieņemot darbinieku pašvaldības amatos, būtu augsts profesionālisms;

6) Pārstrādāt pilsētas attīstības plānu, īpašu uzmanību pievēršot vides aizsardzībai;

7) Pārskatīt pilsētas budžetu, izslēdzot neracionālus izdevumus;

8) Palielināt pašvaldības izdevumus sociālās palīdzības sniegšanai, paplašināt sociālo pabalstu veidus un palielināt to apmērus;

9) Nepieļaut īrnieku, it īpaši maznodrošināto ģimeņu un ģimeņu ar bērniem izlikšanu no dzīvokļiem bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas;

10) Palielināt pašvaldības piemaksas pedagogu algām, kā arī līdzekļus bērnu un jauniešu nodarbībām brīvajā laikā;

11) Attīstīt nacionālo minoritāšu mācību iestādes;

12) Palielināt valsts valodas apguves finansēšanu pieaugušajiem un skolēniem;

13) Atbalstīt kultūras un sporta programmas, pašvaldības kultūras centrus, kas ieinteresētu jaunatni un samazinātu narkomāniju, alkoholismu un nepilngadīgo noziedzības līmeni.

Mēs optimizēsim pašvaldības pārvaldes struktūru, likvidējot liekās institūcijas un izveidojot tādas, kas ir nepieciešamas cilvēkiem, vienkāršojot birokrātiskās procedūras un attiecīgi samazinot ierēdņu skaitu.

Mēs nepieļausim maksājuma paaugstināšanu par īri un komunālajiem pakalpojumiem.

Mēs uzdosim pašvaldības darbiniekiem atbildēt apmeklētājiem gan latviski, gan krieviski, atkarībā no valodas, kurā runā apmeklētājs.

Mēs nepieļausim jauno kaitīgo ražotņu, izgāztuvju izveidošanu Olaines teritorijā.

Mēs esam gatavi sadarboties ar visiem, kas gatavs strādāt Olaines labā.

Līdz PCTVL uzvarai!

Share: